Danmark står til at få den 4. laveste vækst i OECD i perioden 2011-2017

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I den seneste World Economic Outlook har OECD udarbejdet en mellemfristet fremskrivning for perioden 2011-2017 for de 29 lande. I fremskrivningen tages der højde for, hvor meget beskæftigelsen kan vokse som følge af befolkningsudviklingen, ligesom der også tages højde for, hvor meget produktiviteten kan vokse. Det fremgår, at Danmark i perioden har udsigt til at få den 4. laveste vækst ud af de 29 lande. 

Dette står i kontrast til de mange målinger, der finder, at Danmarks konkurrenceevne er i top. Udviklingen vil bidrage til, at Danmark rykker nedad velstandsranglisten over rige lande. I forvejen er Danmark rykket fra en 6. til en 12. plads i perioden fra 1997 til 2007. I Euro-området ventes en BNP-vækst på gennemsnitligt 2,3 pct. årligt, hvilket er 0,5 pct.point højere end i Danmark. For hele OECD-området ventes en vækst på 2,7 pct. årligt, hvilket er 0,9 pct.point højere end i Danmark. 

Det har stor betydning for velstanden, om man har lav eller høj vækst. Hvis Danmark fik vækst som i Euro-området eller OECD, ville BNP pr. familie blive gennemsnitligt 25.000 kr. hhv. 45.000 kr. højere i 2017. Danmark kan få en højere vækst, hvis der enten kommer flere i arbejde eller hvis vi arbejder mere produktivt. Øges beskæftigelsen med 180.000 personer i perioden fås en vækst som i OECD og BNP pr. familie øges med 45.000 kr. Det kræver f.eks., at efterlønnen fjernes, og pensionsalderen forhøjes fra 65 til 67 år. Herudover kan produktiviteten øges gennem reformer. 
Lavere selskabsskat og marginalskat på arbejde er gode instrumenter til at løfte produktiviteten og velstanden. CEPOS anbefaler, at politikerne anvender krisen til at gennemføre reformer, der styrker velstandsudviklingen.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 70,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 70,4 KB

  Del denne side