Danskernes afhængighed af de offentlige kasser - 101.000 flere end i 2001

I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere fordobles fra 0,9 til 1,8 millioner. I 2006 vil der således være mere end 2,6 millioner danskere enten på overførselsindkomst eller ansat i det offentlige. Det er en stigning på 101.000 personer siden 2001. 

Frem til 2040 vokser antallet af personer over 65 år med 400.000 samtidig med at antallet af personer i den erhvervsaktive alder falder med 350.000 personer. Det trækker i retning af en mindre privat sektor, flere overførselsmodtagere og dermed højere skattetryk med mindre der gennemføres reformer, der kan øge den private beskæftigelse.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 99,6 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 99,6 KB

  Del denne side