De offentlige udgifter er vokset - men mange mener servicen er forringet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Catinét har for CEPOS gennemført en meningsmåling, der viser, at 52,5 pct. af befolkningen mener, at det offentlige serviceniveau er reduceret under VK-regeringen, mens 9,8 pct. mener, servicen er blevet bedre. 37,7 pct. af befolkningen mener, at serviceniveauet er uændret. 

Eftersom udgifterne pr. bruger og den offentlige sektors andel af BNP er vokset betydeligt siden 2001, kan det virke underligt, at så mange danskere mener, at serviceniveauet er faldet siden 2001. En mulig forklaring herpå er, at den offentlige sektor er ineffektiv i forhold til at få service ud af de ekstra penge. Herudover er de offentlige ydelser meget ofte gratisydelser, og følgelig er efterspørgslen meget stor. Efterspørgslen er derfor svær at mætte, og dermed opstår der let et gab mellem det, borgerne ønsker, og det budgetterne kan levere (selv når der er tilførsel af flere midler). Dette kan føles som en serviceforringelse. 

Det anbefales, at regeringen dæmper befolkningens forventninger til velfærd. F.eks. ved at regeringen melder ud, at der fremover er en basis-velfærdspakke på det nuværende niveau målt i faste priser. Et serviceniveau herudover kan håndteres af private udbydere bl.a. gennem forsikringsordninger og brugerbetaling. En sådan strategi vil også kunne forbedre de offentlige finanser, der i øjeblikket er uholdbare bl.a. grundet store planlagte udgiftsstigninger.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 64,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 64,5 KB

  Del denne side