Den globale ulighed er faldet siden 2003 og forventes at falde yderligere frem mod 2035

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse om udviklingen i den globale ulighed. Det fremgår, at uligheden har været faldende siden 2003, og at uligheden forventes at falde yderligere frem mod 2035. Notatet er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse udført af de to økonomer Paolo Mauro (IMF) og Tomáš Hellebrandt (Bank of England).

”Det er positivt, at den relativt høje vækst i udviklingslandene og især i Asien flytter så mange mennesker ud af fattigdom. Det har betydet, at uligheden i verden målt ved Gini-koefficienten er reduceret fra 69 i 2003 til 65 i 2013.  I perioden er medianindkomsten blevet fordoblet fra ca. 1.100 købekraftskorrigerede dollars i 2003 til ca. 2.000 dollars i 2013. Det viser, at mange indbyggere i verden fortsat har en lav indkomst, men at det bevæger sig relativt hurtigt den rigtige vej, når medianen oplever en fordobling på 10 år i indkomst. Fra 2003 til 2013 har den store velstandsfremgang i Kina haft stor betydning for at trække uligheden ned på verdensplan”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Den positive tendens forventes at fortsætte. De forventede vækstrater i BNP pr. indbygger frem mod 2035 for Kina (4,4 pct. om året) og Indien (4,8 pct.) er betydeligt højere end gennemsnittet for de avancerede økonomier (1,8 pct.). Det samme gælder for den gennemsnitlige vækst i Afrika syd for Sahara (3,5 pct.). Det medfører samlet set, at uligheden i verden vil falde yderligere frem mod 2035, fordi indkomsten i de fattigere lande vil stige hurtigere end indkomsten i de rige lande. Gini-koefficienten  forventes at falde fra 65 i 2013 til 61 i 2035. Væksten i de fattige lande betyder, at antallet af mennesker, der lever under Verdensbankens fattigdomsgrænse på 1,25 dollars (i 2005-priser) om dagen, forventes at falde fra omkring 850 mio. i 2013 (svarende til 12,3 pct. af verdens befolkning) til ca. 300 mio. personer i 2035 (svarende til 3,6 pct. af den forventede befolkning). Der er dog en bemærkelsesværdig ting: Velstanden i Kina er i 2013 blevet så høj, at flertallet af kinesere i 2013 har indkomster, der er større end den globale medianindkomst. Hvis den økonomiske vækst i Kina fortsætter på et relativt højt niveau, vil det derfor isoleret set ikke længere mindske uligheden, men tværtimod øge den lidt. Men det vil selvfølgelig forbedre levestandarden i Kina. Ikke desto mindre forventes det, at uligheden i verden under et vil falde frem mod 2035. Det skyldes, at endnu fattigere lande - f.eks. Indien og i Afrika - forventes at have høj vækst”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Undersøgelsen viser med al tydelighed, hvor vigtig økonomisk vækst er i udviklingslande og i Asien. Det er det, der har løftet millioner af mennesker ud af fattigdom. Kinas overgang til et mere markedsøkonomisk system har haft en meget stor betydning for at reducere Kinas og verdens fattigdom. For at fremme væksten yderligere er det vigtigt, at udviklingslandene og Asien øger deres økonomiske frihed. Dvs. at de håndhæver den private ejendomsret, bekæmper korruption, nedbryder toldbarrierer og er åbne for udenlandske investeringer. Det vil øge væksten yderligere og få mange millioner yderligere ud af fattigdom og videre op ad indkomststigen” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 823,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 823,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør