Enlige kontanthjælpsmodtagere med børn tjener under 1.000 kr. om måneden eller 50 kr. pr. arbejdsdag ved at arbejde

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS offentliggør i dag et notat om den økonomiske forskel mellem at være i beskæftigelse og på kontanthjælp. I notatet sammenholdes rådighedsbeløbet* for enlige kontanthjælpsmodtagere med ufaglærte i et fuldtidsjob til 110 kr. i timen. Notatet baserer sig på tal fra Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

”Det fremgår, at enlige kontanthjælpsmodtagere med 1 eller 2 børn har et beskedent incitament til at være i beskæftigelse. Fremgangen i rådighedsbeløbet for en enlig kontanthjælpsmodtager med 1 og 2 børn ved at arbejde udgør godt 900 hhv. knap 1.000 kr. om måneden eller ca. 50 kr. pr. arbejdsdag. Det er et yderst lille incitament til at være i beskæftigelse, og det fastholder for mange danskere på kontanthjælp”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”For at forbedre incitamentet til at arbejde anbefales det, at der indføres et ”gyldent princip”, som indebærer, at en kontanthjælpsmodtager altid har et ekstra råderum på minimum 2.000 kr. om måneden ved at tage et typisk lavtlønnet ufaglært job. Det anbefales, at dette sker ved, at man justerer kontanthjælpen ned, så ”job-gevinsten” altid udgør minimum 2.000 kr. om måneden.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Vedrørende debatten om fattigdom skal man være opmærksom på, at en enlig kontanthjælpsmodtager med 1 barn har et rådighedsbeløb på ca. 9.800 kr. om måneden, mens en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn har et månedligt rådighedsbeløb på ca. 13.000 kr. Det er ikke et stort beløb, men et beløb man kan leve for. Og beløbene er kun ca. 1000 kr. lavere om måneden, end det man får for et fuldtidsjob til 110 kr. i timen. Derfor anbefales det, at rådighedsbeløbet justeres 1.000 kr. ned. For at der skal være en økonomisk gevinst på 2.000 kr. om måneden ved at tage et ufaglært job,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

*Rådighedsbeløbet er defineret som indtægter fra kontanthjælp, boligstøtte, børnetilskud mv. fratrukket udgifter til husleje, varme, el, og skat mv.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 408,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 408,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør