Finansloven reducerer beskæftigelsen med 4.000 personer og velstanden med 2½ mia. kr.

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS offentliggør i dag et notat om Finanslovens  samlede varige effekt på beskæftigelsen. Finansloven betyder strukturelt 4.000 personer færre i beskæftigelse. Det anerkendes nu af Finansministeriet og regeringen, der har opjusteret reformkravet i regeringsgrundlaget fra 55.000 til 59.000 personer.

”Ser man på de strukturelle effekter af finansloven for 2012, så er konsekvensen, at beskæftigelsen strukturelt reduceres med 4.000 personer. Det skyldes dels skattestigningerne på 5 mia. kr. og dels afviklingen af kontanthjælpsloft, starthjælp mv. Statsministeren gjorde i sin nytårstale opmærksom på, at vi skulle forbedre konkurrenceevnen og i øvrigt lave reformer, der øger beskæftigelsen. Den vedtagne finanslov er lærestykket i, hvad man ikke skal foretage sig på de kommende års finanslove. De mange skattestigninger på erhvervslivet, herunder bl.a. NOx-afgiften, svækker erhvervslivets konkurrenceevne. Herudover betyder afgiftsstigningerne på øl, sodavand og cigaretter en øget grænsehandel. Endelig betyder forhøjelser af kontanthjælpsydelserne også færre i beskæftigelse”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Finansministeriet anerkender nu, at finansloven reducerer den strukturelle beskæftigelse med 4.000 personer som følge af skatte- og afgiftsstigningerne og forhøjelserne af kontanthjælpsydelserne. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet. Finansministeriet skriver også nu, at reformkravet i regeringsgrundlaget opjusteres fra 55.000 til 59.000 personer, som følge af finanslovens jobtab. Det er selvfølgelig positivt, at regeringen tager konsekvensen og opjusterer reformkravet. Men det kan ikke tilrådes, at man de kommende år fortsætter samme linje på finanslovene med tiltag der svækker beskæftigelsen. Vi har grundlæggende ikke råd til det”,  siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Regeringen kommer ikke med bud på, hvordan den vil håndtere behovet for øgede reformer på 4.000 personer. Min anbefaling er, at man overvejer at reducere dagpengeperioden yderligere”,  siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

I Økonomisk Redegørelse december 2011, Finansministeriet, side 19 i boks 1.3 skrives der:

”Den forøgelse af skatter og afgifter med varigt ca. 5 mia. kr. og fjernelsen af kontanthjælpsloftet og starthjælp mv., der indgår i finanslovsaftalen 2012, bidrager under ét til en styrkelse af de offentlige finanser, men skønnes samtidig at svække arbejdsudbuddet på sigt svarende til godt 4.000 personer. Dermed kræves en styrkelse af arbejdsudbuddet på ca. 59.000 personer via nye initiativer for at sikre det samlede mål i regeringsgrundlaget”.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 255,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 255,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør