Forsvarslovens § 17 er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Forsvarslovens § 17 giver forsvarsministeren adgang til at træffe foranstaltninger vedrørende rettighederne i grundlovens § 72 såsom hemmelig overvågning i tilfælde af ”krig eller andre ekstraordinære forhold”. Forsvarsloven indeholder ikke nogen nærmere definition af, hvornår der foreligger krig eller andre ekstraordinære forhold, ligesom den ikke angiver nogen begrænsninger for, hvilke foranstaltninger forsvarsministeren kan iværksætte. 

Forsvarsministeren har ikke ønsket at svare på, hvorvidt forsvarslovens § 17 er i kraft som følge af krigen mod terror eller den væbnede konflikt i Afghanistan. Ifølge den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 skal hemmelige overvågningsforanstaltninger opfylde en række retssikkerhedsmæssige garantier, og som kun kan fraviges, såfremt Danmark suspenderer dele af EMRK. Forsvarslovens § 17 indeholder ingen af disse retssikkerhedsmæssige garantier og må derfor antages at være i strid med EMRK artikel 8. CEPOS anbefaler, at forsvarsministeren straks informerer Folketinget om den hidtidige anvendelse af forsvarsloven, samt at regeringen ændrer forsvarsloven således, at den lever op til basale retssikkerhedsgarantier.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 141,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 141,4 KB

  Del denne side