Halvdelen af de 25-64 årige indbetaler under 2.200 kr. om måneden i pension

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

”Analysen viser, at der er en stor spredning i danskernes pensionsindbetalinger. Det fremgår bl.a., at der er godt 700.000 personer, som slet ikke indbetaler til pension. Den gennemsnitlige årlige pensionsindbetaling for alle 25-64 årige udgør i dag knap 2.900 kr. om måneden”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

CEPOS definerer i analysen restgruppen, dvs. de der indbetaler under 2.200 kr. om måneden i pension. CEPOS har skitseret et forslag om obligatorisk pensionsopsparing,  som indebærer, at man skal indbetale 2.200 kr. om måneden. Dermed fås mere selvforsørgende pensionister i fremtiden.  

”Det fremgår, at 1,4 millioner personer - svarende til 47 pct. af de 25-64 årige - indbetaler under 2.200 kr. om måneden. Denne person-gruppe vil naturligvis blive berørt af en obligatorisk pensionsopsparing. Det drejer sig om mange på overførselsindkomst.  Men der er også en del selvstændigt erhvervsdrivende i mellem. Det fremgår, at godt 77 pct. af alle selvstændigt erhvervsdrivende med 0 ansatte indbetaler under 2.200 kr. om måneden til pension. I takt med at de selvstændige får medarbejdere, øges pensionsindbetalingerne. Ser man på de selvstændige med 1-4 ansatte, så tilhører 62 pct. restgruppen. Når der er 5-9 ansatte tilhører 44 pct. restgruppen, mens restgruppen udgør 29 af pct. af de selvstændige med over 10 ansatte.   Blandt de 94.000 topledere er det kun de 12.100, svarende til 13 pct., der ikke indbetaler til pension. 

”Det fremgår desuden, at der en tendens til, at jo længere uddannelse man har, jo mere indbetales til pension. 42 pct. af personerne, som har en erhvervsfaglig uddannelse, er i restgruppen, mens 38 pct. af gruppen med en kort videregående uddannelse tilhører restgruppen. For gruppen af personer med mellemlange uddannelser er det 27 pct., der tilhører restgruppen. For gruppen med lange videregående uddannelser er det 23 pct., -som i restgruppen. Der er 178.000 studerende over 25 år, hvoraf 84 pct. tilhører restgruppen”.  

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 392,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 392,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk