Hvad vil du give for en efterløn? Fup og fakta om danskernes syn på reform af efterlønsordningen

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Overfladisk anskuet ser størstedelen af danskerne ud til at ville bibeholde efterlønnen i dens nuværende form. Denne analyse udarbejdet af Professor Peter Kurrild-Klitgaard for CEPOS viser imidlertid, at mere realistiske spørgsmål og et nærmere studie af tallene giver et andet billede. Har vælgerne flere reformmuligheder at vælge imellem, er der flertal for en ændring af den eksisterende ordning, og spørger man til, hvorvidt og hvor meget vælgerne er villige til at betale for at bevare efterlønsordningen, falder opbakningen yderligere. Kun få danskere ønsker at betale i skat, hvad efterlønsordningen rent faktisk koster: Mere end 80 pct. af danskerne er uvillige til at betale de forbundne udgifter. Skal vælgernes betalingsvilje lægges til grund, er det maksimale beløb, som et flertal af vælgerne er villige til at betale for at bevare efterlønsordningen, ét svarende til maks. 500 kr. om året pr. skatteborger.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 64,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 64,5 KB

  Del denne side