Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Eksportudviklingen spiller en stor rolle for både den danske beskæftigelse og vækst. Fra 2008 til 2013 faldt den danske industribeskæftigelse med 22 pct. (83.000 beskæftigede), og selv fra 2012 til 2013 var der et fald på godt 4.500 beskæftigede i industrien. Derfor har CEPOS i et nyt notat set på, hvordan det går dels for den samlede danske eksport og dels for industrieksporten i sammenligning med øvrige OECD-lande, som også har været ramt af krisen.

”Eksportudviklingen kan både måles i mængder og i værdi. Og min analyse viser, at Danmark indtager en plads i bunden – som et af de 10 lande i OECD med lavest eksportvækst, siden finanskrisen slog igennem i 2008 – uanset om man måler på udviklingen i værdi eller mængde. Eksportmængden har selvfølgelig en stor betydning for beskæftigelsen, fordi en større mængde af varer ofte betyder, at der skal flere hænder til for at producere dem. Andre OECD-lande har været langt hurtigere til at skabe eksportvækst efter krisen, hvilket også er grunden til, at Danmark nu indtager en placering som nr. 26 ud af 34 OECD-lande”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Værst ser det ud, når man fokuserer på eksporten som velstandsskabende. Når eksportudviklingen måles i værdier i dollars, ligger Danmark nemlig tredjesidst”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Også når man betragter eksporten af industrivarer, er eksportudviklingen relativt svag. Sammenligner man OECD-landenes eksportvækst siden 2008, så indtager Danmark en placering som 19 af 29 lande” siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Alt for ofte fokuserer man alene på, om der i Danmark er sket en stigning eller et fald i eksporten, uden at holde det op imod øvrige lande. Det har resulteret i, at man i den seneste tid i offentligheden har fået det indtryk, at det går rigtig godt for dansk eksport. Men hvis man reelt skal vurdere, om det går godt for eksporten herhjemme, er det ikke nok at betragte Danmark isoleret. Man er nødt til at holde det op mod, hvordan udviklingen er gået i de lande, vi hver dag skal konkurrere med. Og det betyder desværre, at selvom der på det seneste har været en stigning i dansk eksport, halter vi voldsomt bagefter andre OECD-lande”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”En plausibel forklaring på den lave danske eksportudvikling sammenlignet med øvrige lande er, at Danmark fortsat har en udfordring på lønkonkurrenceevnen. Ud over nogle år med moderate lønstigninger vil jeg anbefale, at politikerne vedtager en ny konkurrenceevnepakke, som understøtter produktivitetsforbedringer, og hvor omkostningspresset på danske virksomheder bliver sænket gennem afgiftslettelser”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 115,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 115,8 KB

  Del denne side