Loft til topskattegrænse mindsker beskæftigelseseffekt med 2.500

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-notat om effekterne af at ændre på loftet over beskæftigelsesfradraget. Hvis loftet ikke fjernes, men kun løftes til topskattegrænsen, reduceres beskæftigelseseffekten med ca. 2.500 personer. Dermed reduceres beskæftigelseseffekten af skattereformen fra 7.600 til 5.200 personer.

”Det er rigtig ærgerligt for dansk økonomi, at Dansk Folkeparti er modstræbende over for bl.a. at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Det vil isoleret set øge beskæftigelsen med ca. 8.000 personer. Det har dansk økonomi brug for – ikke mindst nu med pres på arbejdsmarkedet. Hvis loftet kun løftes til topskattegrænsen reduceres beskæftigelseseffekten med 2.500 personer”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Fjernelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget har stor betydning for den samlede effekt af skattereformen. Fjernelse af loftet øger beskæftigelsen med knap 8.000 personer. Hvis loftet over beskæftigelsesfradraget kun øges til topskattegrænsen (550.000 kr.), så mindskes beskæftigelseseffekten med 2.500 personer af at øge loftet over beskæftigelsesfradraget. Det indebærer, at effekten af skattereformen sænkes fra 7.600 til ca. 5.200 personer. Det er den mindste skattereform i nyere DK-historie målt på beskæftigelseseffekt. Foghs 2007-reform øgede beskæftigelsen med 7.600 personer”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Når loftet over beskæftigelsesfradraget ikke fjernes, men kun hæves til topskattegrænsen, fås en provenugevinst på 2½ mia. kr. Anvendes disse 2½ mia. kr. på lavere afgifter, fås en ekstra beskæftigelseseffekt på 600 personer. Dermed vil beskæftigelseseffekten samlet udgøre 5.800 personer. Det vil også være den mindste skattereform i nyere DK-historie”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 615,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 615,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk