Markant vækst i den offentlige sektor i 2009 - ekstra 12 mia. og 15.000 ansatte

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

2009 bød på en markant vækst i den offentlige sektor. Det fremgår af et nyt notat fra tænketanken CEPOS, der viser, at det offentlige forbrug i 2009 steg dobbelt så meget som budgetteret.

"Det seneste tal fra nationalregnskabet viser, at der i 2009 var en meget høj vækst i det offentlige forbrug på 2,5 pct. svarende til en udgiftsvækst på 12 mia. kr.," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Den høje udgiftsvækst i 2009 indebærer, at det offentlige forbrugs andel af BNP med  29,7 pct. af BNP har nået det højeste niveau i danmarkshistorien. Det har negative konsekvenser for det offentlige holdbarhedsproblem.

"I kroner og øre ligger det offentlige forbrug i 2009 3 mia. kr. højere end skønnet i december i Økonomisk Redegørelse. Dette udgiftsskred øger isoleret set holdbarhedsproblemet fra 22 til 25 mia. kr. Skal det øgede holdbarhedsproblem håndteres gennem reformer, svarer det til, at arbejdsudbuddet skal øges med ekstra 10.000 personer. Det kan nås ved at reducere dagpengeperioden fra 4 til 2½ år. Alternativt kan man tage et ekstra år med tilnærmelsesvis nulvækst i 2014, hvor udgiftsvæksten kan barberes ned fra 0,8 til 0,2 pct.," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

"I slipstrømmen på den høje udgiftsvækst er der fulgt 15.000 ekstra offentligt ansatte. Heraf kan omkring en tredjedel forklares med strejken i 2008. Men resten skal ses i lyset af den store udgiftsvækst, og at de mange ledige hænder på arbejdsmarkedet giver den offentlige sektor mulighed for at ansætte flere medarbejdere. Det vil på sigt komme til at true danske virksomheder, der vil få svært ved at vokse på den anden side af krisen, fordi den offentlige sektor har sat sig på så stor en del af arbejdskraften," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 300,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 300,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør