Notat: Selskabsskat på 15 pct. vil øge lønnen med 2.000 kr. for LO-arbejder

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ny CEPOS-analyse har beregnet effekten af at reducere selskabsskatten fra 22 til 15 pct. på lønninger, BNP og beskæftigelse. Beregningerne er gennemført ud fra Finansministeriets beregningsmetode samt familietypemodellen.

”Den britiske finansminister George Osborne vil reducere selskabsskatten til 15 pct. I lyset af bl.a. skattekonkurrencen bør Løkke også sænke selskabsskatten. Det vil have mange fordele. Bl.a. vil det betyde mere i lønningsposen til danske lønmodtagere, men også personer på overførselsindkomster, som dagpenge og folkepension, vil opleve et løft. Hvis den danske selskabsskat sænkes fra 22 pct. til 15 pct. vil en LO-arbejder få øget sin løn svarende til 2.000 kr. på sigt. En funktionær med en løn på ½ mio. kr. får et løft på 2.800 kr. En dagpengemodtager vil få 1.300 kr. ekstra årligt, mens en folkepensionist vil opleve en indkomststigning på 900 kr. årligt”,  siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Årsagen er, at lavere selskabsskat gør det mere attraktivt for virksomheder at investere i ny teknologi, maskiner og forskning. Jo bedre maskiner en medarbejder har at arbejde med, jo mere kan han producere pr. arbejdstime. Den lavere selskabsskat kan også betyde nye udenlandske investeringer i Danmark. Dermed kommer der ny teknologi til dansk økonomi. Det medfører højere realløn til lønmodtageren. I Danmark følger reguleringen af overførselsindkomster lønudviklingen i den private sektor. Derfor vil de højere lønninger også slå igennem på overførselsindkomsterne”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Den lavere selskabskat vil være et godt svar på den danske produktivitetskrise. En reduktion i selskabsskatten på 7 point vil øge BNP med 9 mia. kr. på sigt. Det skal henføres til øget produktivitet, der følger af, at den lavere selskabsskat får virksomheder til at investere mere i maskiner, teknologi og forskning. Beskæftigelseseffekten vil være på ca. 2.500 personer. Det skal holdes op mod, at Løkke-regeringen indtil videre har gennemført reformer, der øger beskæftigelsen med 1.260 personer. Dvs. at en reduktion i selskabsskatten med 7 point vil tredoble Løkkes reformkonto”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 857,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 857,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk