Ny beregning: Afvikling af efterlønnen forbedrer de offentlige finanser med 16½ mia. kr., øger beskæftigelsen med 100.000 personer og øger velstanden med 60 mia. kr.

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Bortfald af efterløn forbedrer de offentlige finanser med 16½ mia.kr. og øger velstand med 11.000 kr. pr. dansker.

DREAM-gruppen, der laver beregninger for Velfærdskommissionen, har for tænketanken CEPOS regnet på konsekvenserne af at afvikle efterlønnen fra 2011 og frem. 

“Overordnet set viser de nye tal, at man med afvikling af efterlønnen slår tre fluer med ét smæk. Beskæftigelsen vokser med 100.000 personer, velstanden øges med gennemsnitligt 11.000 kr. pr. dansker og holdbarheden på de offentlige finanser forbedres markant,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Beregningerne viser, at den finanspolitiske holdbarhed forbedres med ca. 1,0 pct. af BNP eller 16½ mia. kr., hvis efterlønnen afvikles. Holdbarhedsproblemet på de offentlige finanser udgør ifølge Finansministeriet ca. 22 mia. kr. Afvikling af efterlønnen vil således løse 75 pct. af holdbarhedsproblemet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Herudover vil beskæftigelsen frem mod 2015 blive løftet med 100.000 personer og BNP stige med ca. 60 mia. kr. Det svarer til, at velstanden pr. dansker vokser med 11.000 kr.,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Frem mod 2020 vil væksten i BNP i gennemsnit blive forøget med 0,3 pct. om året, fordi det stigende arbejdsudbud øger den økonomiske vækst. Dermed vil bortfald af efterlønnen bidrage markant til opfyldelse af statsministerens målsætning om, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste lande i verden,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 342,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 342,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør