Oplevet diskrimination på arbejdsmarkedet

Type: Analyse
Table of contents×

Der findes en myte om, at danskerne er særlig intolerante med en stærk tendens til diskrimination af indvandrere. En ny undersøgelse viser imidlertid, at der er et markant flertal i den danske befolkning, som afviser diskriminering over for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Desuden indikerer en sammenligning med andre vesteuropæiske lande, at danskerne hører til de mest afvisende overfor en politik, der ved ansættelse diskriminerer på basis af, om man er indvandrer eller etnisk dansker. Ikke desto mindre oplever indvandrere diskrimination: omkring hver fjerde indvandrer fra ikke-vestlige lande har oplevet diskrimination på arbejdsmarkedet. Det er endvidere muligt, at man undervurderer bestemte typer af diskrimination, når den baseres på personlige holdninger og oplevelser, idet oplevet diskrimination ikke nødvendigvis fanger en diskriminerende effekt af en arbejdsmarkedsindretning, der holder lavt kvalificerede ude fra beskæftigelse, fordi de ikke har en tilstrækkelig høj produktivitet til at oppebære en mindsteløn.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 129,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 129,5 KB

  Del denne side