Reduktion af selskabsskatten til svensk niveau hæver løn med ca. 3.000 kr.

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udsender i dag et notat om effekten på lønnen for lønmodtagere af at reducere selskabsskatten fra 25 til 22 pct. Med en sådan nedsættelse får Danmark en selskabsskat på niveau med Sverige, der næste år vil sænke selskabsskatten fra 26,3 til 22 pct.
 
”Det vil faktisk gavne danske lønmodtagere, hvis vi reducerer den danske selskabsskat med 3 pct.point til samme niveau som det kommende svenske niveau på 22 pct. Det skyldes, at lavere selskabsskat medfører flere investeringer i teknologi, maskiner og forskning, hvilket igen fører til højere produktivitet for danske lønmodtagere. Med de nye maskiner mv. kan en lønmodtager producere mere pr. time. Den højere produktivitet indebærer derfor på længere sigt højere løn. Dermed er selskabsskat en indirekte skat på lønmodtageres løn. For en gennemsnitlig lønmodtager vil stigningen i lønnen på lang sigt udgøre ca. 0,8 pct. eller ca. 3.200 kr. om året ved en reduktion i selskabsskatten fra 25 til 22 pct. Når lønnen stiger i Danmark, medfører det også højere overførselsindkomster som følge af satsreguleringen. De danske overførselsindkomster følger generelt udviklingen i lønningerne i den private sektor. Ud fra denne sammenhæng vurderes en lettelse i selskabsskatten at øge dagpengene for en dagpengemodtager med ca. 1.700 kr. om året, mens en enlig pensionist vil opleve en stigning på 1.100 kr. om året. ”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS
 
”Det er veldokumenteret, at højere selskabsskat medfører lavere velstand, og det kommer befolkningen til at mærke på deres årlige indkomst. Bl.a. har OECD fundet, at lavere selskabsskat er særlig effektiv til at øge produktiviteten. Simpelthen fordi det bliver ekstra attraktivt at investere mere i ny teknologi, ligesom gevinsten ved rationaliseringer og bedre arbejdstilrettelæggelse forbedres. Lavere selskabsskat gør det også mere attraktivt for udenlandske virksomheder at investere i Danmark. Det øger også produktiviteten og dermed lønniveauet. Undersøgelser har fundet, at udenlandsk ejede virksomheder har et produktivitetsniveau, der ligger ca. 20 pct. over niveauet i danskejede virksomheder. Så lavere selskabsskat, der tiltrækker udenlandske investeringer, kan også øge produktiviteten og lønnen”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 296,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 296,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør