Regeringen i gang med at bryde 2015-planen

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Den seneste prognose fra Finansministeriet viser en opjustering af det offentlige forbrugs andel af konjunkturrenset BNP i 2009 til 26½ pct. Uden en opstramning af de offentlige udgifter fra 2009 og frem kan det blive vanskeligt for regeringen at overholde 2015-planen, hvor det offentlige forbrug maksimalt må udgøre 26½ pct. af konjunkturrenset BNP i 2015 (det såkaldte udgiftsloft). Med forudsætningerne i 2015-planen vil det offentlige forbrug udgøre 26,8 pct. af BNP i 2015 – en overskridelse af udgiftsloftet på 0,3 pct. point, svarende til en stramning af det offentlige forbrug på 5 mia. kr.

Det offentlige forbrugs andel af konjunkturrenset BNP vil ifølge Finansministeriets nye prognose svare præcist til udgiftsloftet på 26½ pct. af BNP i 2009, jf. tabel 1. Således har man allerede opbrugt den elastik, som var indbygget i den oprindelige 2015-plan.

Opjusteringen af det offentlige forbrug i forhold til tidligere prognoser skal primært ses i lyset af højere end forudsete lønstigninger i den offentlige sektor. Dermed fortsætter de seneste års tendens til opjusteringer af de offentlige udgifter.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 92,6 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 92,6 KB

  Del denne side