Rentefald kan løfte beskæftigelsen med op til 30.000 personer

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Siden finanskrisens udbrud i starten af efteråret har den Europæiske Centralbank (ECB) sænket den pengepolitiske rente mærkbart, og i de kommende måneder ventes yderligere rentenedsættelser fra ECB. Rentenedsættelsen er endnu ikke slået igennem i Danmark pga. dels finansiel usikkerhed dels valutaspekulation mod kronen. Men det forventes, at risiko-præmien på de danske renter mindskes i løbet af 2009. Derved er der udsigt til mærkbart faldende renter i Danmark. Den lempelige pengepolitik vil stimulere dansk økonomi i løbet af 2009 og 2010 – kulminerende med en samlet beskæftigelseseffekt på omkring 30.000 personer i 2010, herunder ca. 10.000 personer i bygge- og anlægssektoren. Rentefaldet ventes at øge BNP med 0,5 pct. i 2009 og 1,9 pct. i 2010. Renteeffekten, som først for alvor slår igennem i slutningen af 2009, kan vise sig at passe til konjunktur-situationen i Danmark. Det skyldes, at presset på arbejdsmarkedet forventes at aftage i slutningen af 2009. Den betydelige pengepolitiske lempelse, som er i vente for dansk økonomi, stiller spørgsmålstegn ved behovet for en yderligere finanspolitisk lempelse, som mange politikere efterspørger. Man risikerer at overdosere den økonomiske politik med en finanspolitisk hjælpepakke fra regeringen på nuværende tidspunkt, således at resultatet ikke bliver højere beskæftigelse, men i stedet blot øget løn- og prisinflation. Det koster i sidste ende arbejdspladser.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 173,3 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 173,3 KB

  Del denne side