Socialdemokratiets kommende fattigdomsgrænse vil reducere antallet af fattige fra 254.000 til 56.000 personer

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udgiver i dag et notat, der viser, at opgørelsen af antallet af relativt fattige falder fra 254.000 til 56.000, hvis man overgår fra en 1-årsgrænse til en 3-årsgrænse i definitionen af relativ fattigdom. Socialdemokratiet lægger op til at genindføre Thornings fattigdomsgrænse (lav indkomst 3 år i træk og man er ikke studerende eller har formue over 100.000 kr.), hvis de vinder næste valg. CEPOS’ beregninger er udført på Danmarks Statistiks personregistre.

“Når nu S vil genindføre en fattigdomsgrænse, så er det godt, at de vil følge definitionen fra Thornings-tiden, hvor man skulle have en lav indkomst i 3 år for at blive kategoriseret som relativ fattig. Det skete ud fra en overvejelse om, at det ikke er et problem at have lav indkomst et enkelt år. Ifølge CEPOS’ beregninger på Danmarks Statistiks personregistre er der 56.000 relativt fattige i 2017 ud fra Thorning-regeringens definition (3 år i træk). Ifølge AE-rådet er der ca. 254.000 såkaldt 1 års-fattige personer i 2017.  Dvs. 4,5 gange så mange som ved Thornings definition. I medierne har man de senere måneder brugt tallet 254.000 for antal relativt fattige, som er defineret som ud fra 1-årsgrænsen,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Antallet af relativt fattige reduceres med ca. 75 pct., når kriteriet er, at man skal være i lavindkomstgruppen 3 år i træk. Det skyldes, at der er stor mobilitet ud af gruppen. Dvs. ca. halvdelen er ude efter 1 år. Jeg er meget kritisk over for den fattigdomsgrænse, der ofte anvendes i dag. Her kategoriseres man som fattig, blot man har lav indkomst et enkelt år. Det er ikke et problem at have lav indkomst et enkelt år,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Men jeg er generelt kritisk over for brugen af ordet fattigdom. I stedet mener jeg det bør kaldes lavindkomstgruppen. Ifølge Thorning-regeringens fattigdomsgrænse er en enlig person uden børn relativ fattig, hvis vedkommende har en indkomst efter skat på ca. 120.000 kr. efter skat. Det er ikke fattigdom, men en relativ lav indkomst man kan leve af,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

 Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om Socialdemokratiets konkrete bud på en fattigdomsgrænse:

Socialdemokratiet lægger op til at genindføre Thorning-regeringens fattigdomsgrænse, hvis de vinder næste valg. Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger til Børsen den 17. januar, at: ”I overordnede træk vil den nok komme til at ligne den gamle fattigdomsgrænse”. Og videre siger hun:  ”Som stat skal man vælge, om man bruger det ene eller det andet, og der synes jeg, at det mest relevante er treårsfattigdomsgrænsen, fordi det er der, fattigdommen for alvor bider sig fast,". Ifølge Thorning-regeringens fattigdomsgrænse er man relativt fattig, hvis man har relativ lav indkomst 3 år i træk (og ikke er studerende eller har formue over 100.000 kr.).

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 282,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 282,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør