Sort forklaring fra regeringen om sort arbejde

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Den 13. juni 2012 3. behandler Folketinget et lovforslag (L 170) fremsat af Skatteministeriet, som skal give SKAT bedre mulighed for at kontrollere sort arbejde. I kølvandet på lovforslaget er der stillet ikke mindre end 68 folketingsspørgsmål herom. CEPOS har i et nyt notat set på skatteministerens og SKATs forklaringer og dermed begrundelser for, at SKAT med lovforslaget får øgede beføjelser til fremover bl.a. at kunne foretage kontrol på privat ejendom uden forudgående retskendelse. 

”Den private ejendomsret er en grundlovsbeskyttet rettighed. Og det kræver derfor tungtvejende hensyn og argumenter, hvis man skal tilsidesætte Grundlovens § 72. De argumenter har skatteministeren endnu ikke fremlagt”, siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS. 

Lovforslaget og ministerens svar på de i alt 68 udvalgsspørgsmål efterlader et klart indtryk af, at SKAT ikke har afprøvet rækkevidden af det eksisterende regelgrundlag, hvor SKAT forud for en kontrol på privat ejendom skal indhente en retskendelse – præcis som Politiet. Ifølge skatteministerens oplysninger afstår SKAT bevidst fra at foretage kontrol på privat ejendom for ikke at spilde tid på først at indhente en retskendelse, ligesom han oplyser, at SKAT ikke har nogen statistik på, hvor mange gange de har bedt om retskendelse:

”Hvis Grundloven skal bevare sin værdi, er det nødvendigt, at landets politikere ikke læner sig tilbage og lader administrative hensyn veje tungere end borgernes retssikkerhed. Det springer derfor i øjnene, når skatteministeren på den ene side hævder, at SKAT har et behov for at gå ind i folks private haver uden retskendelse, mens han på den anden side tilkendegiver, at SKAT slet ikke har afprøvet de eksisterende muligheder, og derfor ikke kan dokumentere et reelt retsmæssigt behov. Der er en verden til forskel på, om SKATs behov skyldes, at de gentagne gange har oplevet, at byggepladsen forsvandt for øjnene af dem, fordi de først skulle indhente en retskendelse. Eller om behovet snarere er administrativt begrundet i at lette adgangen til kontrol”, siger Henriette Kinnunen.

Skatteministeren fremhæver ligeledes i sine svar, at andre myndigheder bl.a. Arbejdstilsynet allerede i dag har samme muligheder for at foretage kontrol på privat ejendom uden retskendelse, som man nu ønsker at give SKAT. Ligesom han påpeger, at SKAT ikke vil få adgang til selve den private bolig men kun privat grund. 

”Mögers sammenligning med Arbejdstilsynet tegner et ukorrekt billede. Arbejdstilsynet kan kun foretage kontrol uden forudgående retskendelse på ”arbejdssteder”, og har således ikke adgang til hverken udendørs- eller indendørsarealer, som udelukkende benyttes privat. Herudover er Arbejdstilsynets beføjelser begrundet i behovet for at sikre de sikkerhedsmæssige forhold på arbejdspladser og dermed også borgernes sikkerhed, hvorimod SKATs øgede beføjelser udelukkende er begrundet i et ønske om mere effektiv kontrol. Retsmæssigt er der derfor væsensforskel på beføjelsernes ophav og dermed også, hvorvidt disse kan legitimere en tilsidesættelse af Grundlovens § 72.”, siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS, og anbefaler på den baggrund regeringen at droppe forslaget. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 477,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 477,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016