Store samfundsøkonomiske gevinster ved at samle CO2-udledninger fra vejtransport og bygninger under det nuværende kvotesystem

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Pressemeddelelse

Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet vil oprette et nyt særligt kvotesystem for vejtransport og bygninger (opvarmning), så man får to adskilte CO2-kvotesystemer i EU; det nye kvotesystem samt det nuværende system, der primært omfatter elproduktion, industri og fly.

Men det er en ineffektiv måde at føre klimapolitik på, som gør det unødvendigt dyrt at reducere CO2-udslippet, viser ny analyse fra CEPOS.

”Vores analyse viser, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved klimapolitikken kunne blive omkring 25 procent lavere, hvis man i stedet samler CO2-udledningerne under ét samlet kvotesystem i stedet for at have to adskilte kvotesystemer,” siger Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS, der har udarbejdet analysen.

Med to adskilte systemer vil der blive foretaget dyre reduktioner i det ene kvotesystem i stedet for billige reduktioner i det andet.

”Med to kvotesystemer vil der være virksomheder, som investerer eksempelvis 650 kroner i at reducere CO2 -udslippet med ét tons, men samme reduktion ville kunne opnås for nogle få hundrede kroner i transport- eller bygningssektoren. Man får ganske enkelt mindre klima for pengene på den her måde,” siger Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS.

Hvis klimapolitikken skal være effektiv, skal de nationale reduktionskrav – i modsætning til hvad Rådet og Europa-Parlamentet umiddelbart lægger op til – desuden afskaffes.

”Hele idéen med kvotesystemet er, at vi skal foretage CO2-reduktionerne der, hvor det er billigst. De nationale reduktionskrav forhindrer dette, fordi man vil være nødt til at gennemføre nationale reduktioner for at overholde kravene, selv hvis der er langt billigere muligheder i andre EU-lande. Dermed ryger hele gevinsten ved kvotesystemet potentielt,” siger Jonas Herby.

Resumé

Ved at samle CO2-udledningerne fra vejtransporten, bygninger og den nuværende kvotesektor under et samlet kvotesystem kan de samfundsøkonomiske omkostninger reduceres med omtrent 25% i forhold til den nuværende klimapolitik.

 • Rådet og Europa-Parlamentet er nået til foreløbig politisk enighed om at oprette et nyt særligt kvotesystem for vejtransport og bygninger (opvarmning), så man får to adskilte CO2-kvotesystemer i EU; det nye kvotesystem samt det nuværende system, der omfatter elproduktion, industri og fly.
 • Opretholdes nationale reduktionskrav for vejtransport og bygninger – som der umiddelbart er lagt op til – er der ingen nævneværdige gevinster ved at inddrage udledningerne i et kvotesystem, men en mulig meromkostning.
 • Erstatter et nyt kvotesystem derimod de nationale krav, vil det reducere de samfundsøkonomiske omkostninger ved EU's klimapolitik med ca. 7%. Gevinsten er dog langt større, hvis udledningerne samles under det nuværende kvotesystem frem for i et separat system. Et samlet kvotesystem vil reducere de samfundsøkonomiske omkostninger med 25%.
 • Gevinsten ved ét samlet kvotesystem stiger, hvis efterspørgslen stiger i kvotesektoren, fordi prisforskellen på udledninger mellem sektorerne øges. Ved parallelle kvotesystemer er der stor sårbarhed over for uforudsete skift i efterspørgslen, som kan øge de samfundsøkonomiske omkostninger betragteligt.
 • De fulde gevinster ved ét samlet kvotesystem forudsætter, at landene og EU afskaffer dobbeltregulering i form af afgifter og effektivitetskrav for kvoteomfattede udledninger.

Læs hele analysen her.

Denne analyse er en del af ”Projekt 3%.” Projektet har til formål at identificere reformer, der kan hæve den økonomiske vækst i Danmark til 3 pct. årligt de næste ti år. Projektet er støttet af Kraks Fond og af Novo Nordisk Fonden. (NNF20SA0066299)

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 734,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 734,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk