Stort beskæftigelsespotentiale hvis danskerne arbejdede som OECD-gennemsnittet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danske virksomheder oplever, at det er en stadigt stigende udfordring at besætte ledige stillinger. Problemet kan løses ved, at de nuværende medarbejdere arbejder flere timer og/eller ved at flere personer deltager på arbejdsmarkedet. Udvidelse af arbejdstiden er en god løsning på mangel på arbejdskraft, idet medarbejderne allerede er ”oplært”. Alternativet hertil er at ansætte nye personer, som skal gennem et oplæringsforløb, inden de leverer fuld værdi for deres arbejdsindsats. Danmark er blandt de lande i OECD med kortest gennemsnitlig arbejdstid. Vi arbejder i gennemsnit knap 1.600 timer om året, mens gennemsnittet i OECD er godt 1.700 timer. Hvis den gennemsnitlige arbejdstid var lige så lang som OECD-gennemsnittet, ville det øge arbejdsindsatsen i Danmark svarende til godt 200.000 personer. Hvis arbejdstiden svarede til det islandske niveau på knap 1.800 timer årligt pr. beskæftiget, ville det give et løft til den samlede beskæftigelse svarende til godt 350.000 personer og øge Danmarks BNP med ca. 13 pct. Tallene indikerer, at der er et potentiale for at udvide arbejdstiden i Danmark. En væsentlig årsag til den relativt korte arbejdstid i Danmark er den høje marginalskat på arbejde. Den øverste marginalskat udgør 63 pct. og betales af 40 pct. af de fuldtidsbeskæftigede. Dette lægger en dæmper på lysten til at arbejde flere timer gennem overarbejde, bijob mv. Desuden giver den høje marginalskat incitament til at konvertere overarbejde til afspadsering, tage på ferieorlov mv. Hvis danskerne skal arbejde mærkbart flere timer, kræver det en lettelse i marginalskatten på arbejde. Hertil kommer, at den relativt store offentlige sektor i Danmark trækker arbejdstiden ned. Det følger af, at arbejdstiden i den offentlige sektor er kortere end i den private sektor. Herudover medvirker muligheden for supplerende dagpenge også til en kortere arbejdstid.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 46,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 46,4 KB

  Del denne side