Vækstplan DK koster over 1.000 arbejdspladser i finanssektoren

Type: Analyse
Table of contents×

Et nyt notat fra CEPOS viser, at det har konsekvenser for de beskæftigede i finanssektoren, hvis regeringens forslag i Vækstplanen om at forhøje lønsumsafgiften på 3 pct.point. gennemføres.

"Lønsumsafgiften er en ekstra skat på medarbejdere i den finansielle sektor. Med Vækstpakken ønsker man at forhøje afgiften med 3 pct.point, hvilket kommer oven i allerede vedtagne stigninger på 3,17 pct.point fra 2010 til 2021. Den samlede sats kan således blive 15,3 pct. Den forøgelse på 3 pct.point betyder helt konkret, at finansvirksomhederne må reducere medarbejderstaben med mere end 1.000 personer ", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

"Ud over Frankrig er Danmark det eneste land i Europa, der har indført en lønsumsafgift. Når andre lande afholder sig fra det, kan det hænge sammen med, at beskatning af ansatte i en bestemt branche kan koste velstand. Timeproduktiviteten i den finansielle sektor er nemlig ca. dobbelt så høj som i den øvrige private sektor. Det indikerer, at den samlede værdiskabelse i samfundet vil falde, selv hvis de tidligere finansansatte finder arbejde i andre brancher”, forklarer specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Fra et økonomisk perspektiv er det ulogisk at øge omkostningerne for finanssektoren netop nu. Regeringen ønsker, at virksomheder skal have lettere adgang til lån. Men bankerne kæmper stadig med tab pga. dårlige udlån, tilbagebetaling af individuelle statsgarantier og ikke mindst kraftige stramninger af både likviditets- og kapitalkravene. En øget lønsumsafgift vil presse långivningen til familier og virksomheder yderligere. Det kan derfor være svært at se sammenhængen mellem, at regeringen på den ene side ønsker bedre lånemuligheder for bl.a. små og mellemstore virksomheder, mens de på den anden side lægger sten i vejen for netop dette,”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 287,6 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 287,6 KB

  Del denne side