Drop ned­luk­nin­ger og cor­o­na­pas og fo­kusér på god in­for­ma­tion til dan­sker­ne, Heunicke

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) rasler med nedlukningssablen pga. smittetal, der som forventet er begyndt at stige, efterhånden som danskerne er trukket i læ for regn og kulde.

Det er dog svært at se, hvorfor danskerne og dansk erhvervsliv skal plages med coronapas eller nye nedlukninger.

Myndighederne har med god grund fastslået, at efter vaccineudbredelsen er covid-19 ikke længere en samfundskritisk sygdom. Vaccinerne giver en god beskyttelse mod at blive smittet og endnu bedre mod alvorlig sygdom. Alle, der ønsker det, har længe haft adgang til at blive vaccineret. Jeg kan kun se grund til at forlange coronapas hos plejepersonale eller andre, der er i kontakt med særligt udsatte. Men der er ingen grund til coronapas for at bevæge sig i samfundet i øvrigt.

Meget lidt tyder desuden på, at nedlukninger virker. Modeller har rigtigt nok vist en stor effekt af nedlukninger, men resultaterne fra disse modelkørsler er dybt afhængige af antagelser, og modellerne har vist sig ubrugelige i forhold til at forudse pandemiens udvikling. Ser man i stedet på studier, der sammenligner covid-19-dødsfald i områder med forskellige grader af nedlukning, finder de ingen nævneværdige effekter af nedlukninger.

De forskelle, vi ser mellem landene, skyldes primært forskellige udgangspunkter (f.eks. demografi) og rene tilfældigheder. F.eks. har to forskergrupper uafhængigt af hinanden vist, at områder, der som bl.a. Stockholm holder vinterferie i uge ni, havde ca. dobbelt så mange døde som andre områder pga. import af smitte fra Alperne, før man overhovedet vidste, at der var et smitteudbrud.

Til gengæld er omkostningerne ved nedlukningerne helt reelle. Virksomhederne bruger penge på kontrol af coronapas, forældre bliver hjemme, når skoler lukkes. Nedlukninger og coronapas er regulering, og regulering medfører altid øgede omkostninger, fordi det forhindrer virksomhederne i at gøre det, de helst vil: Gøre varer og services billigere og bedre.

Med ganske få undtagelser har alle i Danmark fået chancen for at blive vaccineret og opnå immunitet gennem vaccination. Da corona næppe forsvinder, betyder et nej til vaccination, at immunitet skal opnås via sygdom. Det må være den enkeltes valg. Det bør hverken føre til særlig beskyttelse eller særlige restriktioner, at nogle vælger vaccination fra.

Det kan ikke afvises, at kapaciteten i sundhedssektoren bliver presset denne vinter, præcis som den har været under tidligere influenzapandemier. Men når nedlukninger ikke virker, er det svært at se, hvad sundhedsministeren kan gøre ved det. Forhåbentlig vil danskerne i det tilfælde atter justere adfærd, præcis som vi gjorde i december 2020, hvor frivillige adfærdsændringer på baggrund af information ifølge Hope-projektet var vigtigere end nedlukningerne.

Mit råd til Heunicke er, at han fokuserer på god information til danskerne. Noget, han i øvrigt fint kan levere uden Folketingets accept.

(Bragt i Børsen d. 2. november 2021)

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk