Hovedaktionærer må ikke stå i vejen for lavere kapitalskatter

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Regeringens udspil om iværksætterpolitik lader vente på sig. Presserygter vil vide, at det skyldes armlægning om, hvorvidt de høje satser på aktie- og kapitalindkomster skal sættes ned. Det er trist, hvis der er modstand mod dét. For det er uden sammenligning det mest effektive redskab i tasken - modsat en forøgelse af det i forvejen velvoksne batteri af tilskud- og rådgivningsordninger. 

Derfor skal det også roses, at ”KLAR-alliancen” af K, LA og RV netop har forlangt, at mindst 75 pct. af den afsatte 1 mia. kr. til området reserveres til lavere skat.

De høje skattesatser på ”fri” opsparing gør betydelig skade ved at forvride den måde, vi sparer op på. Der er markant forskel på marginalskatten, afhængig af om man køber bolig, placerer i en pensionsopsparing eller f.eks. køber en aktie. 

Aktieindkomstskatten er ikke en generel forhindring for at skaffe kapital til virksomheder, der har adgang til etablerede og internationaliserede kapitalmarkeder. Men for små og nye virksomheder kan det være nødvendigt med investorer, for hvem denne skat er en alvorlig hindring. 

Det kan f.eks. være iværksætteren selv, som finansierer virksomheden med et lån i huset og lavere indbetalinger til pension. I så fald kan der være et markant spænd mellem rentefradraget (ned til 25 pct.) og PAL-skatten (15,3 pct.) på den ene side og aktieindkomstskatten på 42 pct. på den anden. Det mindsker det forventede gevinst ved at investere i virksomheden.

Der er ingen god grund til, at skatten på netop aktie- og kapitalindkomst skal være så høj, heller ikke fordelingspolitiske motiver. 

Men én bekymring har spøgt for nylig - endda i forbindelse med KLAR-alliancens initiativ. Nemlig det såkaldte hovedaktionærproblem. Det består i, at hovedaktionærer ofte selv kan bestemme, om de vil tage overskuddet ud som løn eller udbytte. Ved tilfældets magt har marginalskatterne på at bruge de to kanaler være nogenlunde ens i mange år. Derfor har vi sluppet for regler, der opdeler overskuddet skattemæssigt. Simpelthen fordi det var underordnet.

Hvis aktieindkomstskatten sænkes, kan det ændre sig. Det vil imidlertid være en grov proportionsforvrængning at lade hovedaktionærproblemet stå i vejen. Andre steder i skattesystemet lever vi fint med at opdele overskuddet (f.eks. i virksomhedsskatteordningen), og andre lande klarer sig også fint med det. Hovedaktionærproblemet kan altså løses på anden måde end med ens satser.

Det bør i øvrigt bemærkes, at med regeringens skattereform er der allerede kommer ekstra spænd. Så tiden er i forvejen inde til at finde en ny løsning på et ret perifert problem. 

 

Bragt i JP Finans den 29. maj 2024

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk