Jo, Kra­ka. La­ve­re top­skat be­ty­der fle­re hæn­der

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Kraka-direktør Peter Mogensen gav på TV 2 i Tirsdagsanalysen 2. november udtryk for, at højere topskattegrænse ikke kan afhjælpe den nuværende situation med mangel på arbejdskraft.

Mogensen gav udtryk for, at det var tvivlsomt, hvorvidt en højere topskattegrænse øger arbejdsudbuddet på kort sigt, og han kaldte forslaget for symbolpolitik. Kraka har endvidere kritiseret Venstre, der har tilsluttet sig et forslag fra Radikale og Konservative om at øge topskattegrænsen med 44.000 kr. Kraka kritiserer forslaget for at kunne skabe overophedning, fordi forslaget er ufinansieret. Men forslaget er ikke ufinansieret.

Forslagene fra V, K og R er bl.a. finansieret ved færre ansatte i jobcentrene og i den offentlige administration samt besparelser gennem udliciteringer. Præmissen for Krakas overophednings-kritik er decideret forkert. Det er 1. års stof på økonomistudiet, at lavere skat finansieret via lavere offentligt forbrug trækker aktivitet ud af økonomien på kort sigt. Den offentlige besparelse slår igennem med det samme på økonomien.

Det mindsker den økonomiske aktivitet. Skattelettelsen har ikke lige så stor positiv aktivitetseffekt på kort sigt, da en del af skattelettelsen spares op. Samtidig vil skattelettelsen sikre flere hænder på arbejdsmarkedet. Ud fra den regnemetode, som S-regeringens økonomer i Finansministeriet anvender, vil arbejdsudbuddet blive forøget med 2100 personer. Det skyldes, at 100.000 fritages fra topskat. Heraf vil ca. 40 pct. være ufaglærte og faglærte. Deres marginalskat reduceres fra 56 til 42 pct. Forslaget vil sende bl.a. 1700 sygeplejersker ud af topskatten. De får et bedre incitament til at tage ekstravagter på hospitalerne. I 2018 udgav vismændene en rapport, hvor de estimerede en topskatteeffekt på niveau med den, Finansministeriet anvender. Men effekten i vismændenes undersøgelse indtræffer allerede det første år. Det vil sige en meget hurtig effekt i det første år.

Under alle omstændigheder giver De Radikales, Konservatives og Venstres forslag samlet set god mening.

(Bragt i Børsen d. 15. november 2021).

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør