Tid til en af­vik­ling af de dyre og ube­nyt­te­de jer­nba­ne­stræk­nin­ger

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Enkelte jernbanestrækninger i Danmark har noget, der kan minde om succes. Men for langt hovedparten overstiger omkostningerne ved at drive og vedligeholde jernbanen langt gevinsterne for borgerne. Dette skyldes bl.a., at jernbanen er en forældet teknologi, som bringer passagererne fra F til Q, selvom de faktisk skal fra A til Z.

Derudover medfører toget – præcis som biler – negative “eksternaliteter” i form af bl.a. forurening og uheld. Det er derfor svært at begrunde statslig støtte til toget, når økonomisk teori umiddelbart tilsiger, at man burde beskatte det.

Alligevel er der visse steder, hvor toget kan være en god idé. Toget kan køre meget hurtigt, hvilket gør det konkurrencedygtigt på lange strækninger – på trods af passagererne kun serviceres fra F til Q. Samtidig har toget høj kapacitet, hvilket potentielt gør det relevant langs de store færdselsårer, hvis det kan mindske trængslen tilstrækkeligt.

I Danmark er jernbanen dog langt fra målrettet lange distancer og de store færdselsårer. Mange lokalbaner og sidestrækninger kræver store offentlige tilskud for at kunne løbe rundt.

For nylig udgav Transportministeriet en rapport, som viser, at de fleste regionaltog kræver mindst 75 pct. tilskud fra det offentlige for at løbe rundt. For lokalbanerne er det givetvis endnu værre. Banen mellem Varde og Nr. Nebel er f.eks. så dyr at drive, at det ville være billigere at sende hver enkelt passager i taxi.

Problemet er, at lokale særinteresser modsætter sig enhver diskussion af lukninger. Og egentlig forstår man dem godt. For det første er det andre end de lokale, der betaler for banerne, og samtidig kommer lukninger af den art ofte som en tyv om natten. Derfor er modstanden mod lukninger lokalt stor, og for få politikere har modet til at gå imod særinteresserne. Det er en klassisk politisk situation.

Men sidste uge udgav Transportministeriet endnu en rapport, som viser, at der er et glimrende alternativ til jernbanen: Højklassede busforbindelser.

Lægger man asfalt i stedet for skinnerne på Østbanen på Stevns og betjener passagererne med højklassede busser med stor komfort, medfører det en enorm samfundsøkonomisk gevinst på op imod en mia. kr. Ikke mindst fordi en højklasset busforbindelse er langt billigere i drift og dermed frigiver midler til at gøre lokalsamfundet bedre for alle borgere og ikke kun den lille andel af borgerne, der bruger togforbindelsen.

Risikoen for, at Østbanen – imod al fornuft – bliver holdt i live af bl.a. regionrådsformand Heino Knudsen (S), er desværre stor. Men tænk, hvis transportministeren lavede en plan for afviklingen af de urentable jernbanestrækninger i hele Danmark, så banerne – efterhånden som de blev nedslidt – kunne blive omlagt til (højklassede) busforbindelser. Det ville være en enorm gevinst for samfundet!

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk