Undgå pengespild i Forsvaret, opret et Forsvarsråd

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark står foran en voldsom udvidelse af forsvarsbudgettet på 20 mia. kr. frem mod 2030, som tilmed skal ske i et ret forceret tempo. Der er tale om en udvidelse af Forsvarsministeriets årlige budget med 75 pct.

Det er endda muligt, at forsvarsbudgettet skal udvides yderligere. Måske skal Nato-målet forhøjes fra 2 til 2,5 pct. af bnp, der svarer til yderligere 14 mia. kr.

Rigsrevisionen har mange gange i adskillige år kritiseret Forsvarsministeriet for ringe økonomisk overblik og økonomistyring.

For eksempel påpeger Rigsrevisionen, at Forsvarsministeriet ikke kan redegøre for, hvad pengene er blevet brugt til fra det seneste forsvarsforlig, der løber fra årene 2018-2023.

Kombineres den rodede økonomistyring med den markante udvidelse af forsvarsudgifterne, er der stor risiko for fejlindkøb, budgetskred og projekter, der kører af sporet.

For at sikre en effektiv udnyttelse af udgifterne foreslår jeg, at man opretter en skyggeinstitution til Forsvarsministeriet: et Forsvarsråd. Forsvarsrådet skal bestå af uafhængige eksperter, der skal følge arbejdet helt tæt og komme med råd og kritik, inden der træffes beslutninger om indkøb af materiel og rekruttering.

Rådgivning og kontrol

Det vil sige, at Forsvarsrådet ikke skal komme med rapporter og kritik, efter beslutninger er truffet, men skal rådgive, før beslutningerne træffes og følge dem under implementeringen.

Det vil også hjælpe Folketingets partier ift. forhandlinger med regeringen. Ifølge Finansministeriet skønnes der at blive ansat 17.000 ekstra i Forsvaret frem mod 2030. Rådet skal bl.a. tage stilling til, om denne stigning skal ske via værnepligtige eller professionelle soldater.

Forsvarsrådet skal også hjælpe Folketingets partier med at føre kontrol med regeringen og Forsvarsministeriet. Derudover skal der løbende gives status til offentligheden.

Rådet skal ind over alle væsentlige beslutninger.

Forsvarsrådet skal bestå af eksperter fra både den private og offentlige sektor med speciale i bl.a. udbudsprocesser, økonomistyring og militær, heriblandt gerne udenlandske eksperter med et internationalt perspektiv.

Bragt i Børsen den 30/3/2023

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør