Danmark har den 7. laveste ulighed blandt OECD-landene

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Danmark er blandt de mest lige lande i verden. Danmark har således den 7. laveste ulighed blandt 37 OECD-lande, målt på Gini-koefficienten, jf. figuren.  

Lande som Island, Belgien og Slovakiet har lidt mindre ulighed end Danmark. Uligheden i Danmark er derimod lidt lavere end i Sverige, Norge og Finland. 

Den høje grad af lighed i Danmark skyldes både, at markedsindkomsterne (fx lønindkomst) er relativt ligeligt fordelt, og at der sker en høj grad af omfordeling (gennem skatter og overførsler). 

Figuren måler ulighed målt ved de disponible indkomster, dvs. indkomst efter skat. Dermed medregnes offentligt forbrug ikke. Det offentlige forbrug bidrager til at omfordele, fx fordi alle får betalt folkeskoleGini-koefficienten falder med op til 4 pct. point, hvis man medregner det individuelle offentlige forbrug, ifølge Fordeling og Incitamenter 2017, Økonomi- og Indenrigsministeriet  . OECD offentliggør ikke data for fordelingen af det offentlige forbrug, men fordi det offentlige forbrug er meget stort i Danmark i forhold til andre lande, ville en sådan beregning formentligt vise, at Danmark er endnu mere lige sammenlignet med andre lande. 

Gini-koefficienten er det mest udbredte mål for uligheden. Hvis alle havde præcis de samme indkomster, ville Gini-koefficienten være 0, mens den ville være 100 pct., hvis én person havde al indkomst, og resten af befolkningen dermed ikke havde nogen indkomst. Jo større Gini-koefficienten er, jo mere ulige er indkomsterne fordelt.  

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk