Stor stigning i offentlige bevillinger til forskning siden 2006

Type:ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

De offentlige bevillinger til forskning udgør ca. 1 pct. af BNP i 2019, jf. figuren. Siden 2006 er der sket et stort løft i de offentlige bevillinger til forskning fra knap 0,8 pct. af BNP i årene 2001-2006 til over 1 pct. af BNP siden 2010. Stigningen indtraf som følge af Globaliseringsaftalen fra 2006, der tilførte ca. 6 mia. kr. til offentlig forskning og udvikling, for at sikre at udgifterne ville udgøre mindst 1 pct. af BNP.

Forskningsbevillingerne faldt fra 1,1 pct. af BNP i 2015 til ca. 1,0 pct. af BNP i 2016-2019. Niveauet i 2019 er dermed fortsat markant højere end i årene 2001-2006.

I perioden 1997-2001 lå udgifterne til offentlig forskning ligeledes omkring 0,7-0,8 pct. af BNP.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør