Danmark har det 3. mest progressive skattesystem i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark er blandt de OECD-lande, der har den største grad af progression i skattesystemet. Progressionen er her målt som forskellen i marginalskatten for højt- og lavtlønnede (hhv. 167 pct. og 67 pct. af en gennemsnitsløn). Marginalskatten for højtlønnede i Danmark udgør 55,5 pct. ifølge OECD, mens marginalskatten for lavtlønnede udgør 38,7 pct. Det giver en progression på knap 17 pct. point. i Danmark, jf. figuren. Dermed har Danmark det 3. mest progressive skattesystem i OECD. Irland og Sverige har de mest progressive skattesystem med en progression på hhv. ca. 21 og 20 pct. point.  

Den høje grad af progression i Danmark svarer til en skat på uddannelse og gør det dermed relativt mindre attraktivt at tage en uddannelse, der løfter produktiviteten og giver en høj løn.  

Årsagen til progressionen i det danske skattesystem på 17 pct. point i 2022 er topskatten (ca. 14 pct. point), mens loftet over beskæftigelsesfradraget også bidrager til progressionen i skattesystemet.  

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk