Danmark har nogle af de højeste forbrugsskatter i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Når forbrugerne køber varer i danske butikker, betales moms på 25 pct. Derudover betales også ekstra afgifter på udvalgte varer, fx biler, kaffe, chokolade og energi. 

Samlet set udgør forbrugsskatterne 25,5 pct. af forbruget i Danmark. Det er det 3. højeste niveau blandt OECD-landene, jf. figuren. I Tyskland er forbrugsskattetrykket på 18,9 pct., i Storbritannien er det 15,0 pct., mens det er på 10,1 pct. i Schweiz. 

De høje forbrugsskatter bidrager til at forklare, hvorfor Danmark har et meget højt skattetryk sammenlignet med andre OECD-lande. 

Forbrugsskattetrykket er beregnet som de samlede forbrugsskatter divideret med summen af det private forbrug og offentligt varekøb (hvor privatforbrug og offentligt varekøb er inkl. afgifter). 

Forbrugsskatterne udgør altså 25,5 pct. af det samlede forbrug. Det kan sammenlignes med, at med en momssats på 25 pct. udgør momsen 20 pct. af den samlede pris inkl. moms. Eksempel: En vare til 100 kr. ekskl. moms koster 125 pct. inkl. moms, dvs. momsen udgør 25 kr. Momsen udgør dermed 20 pct. af den samlede pris: 25/125=20 pct. 

Fodnoter