Beskæftigelsesgraden er over det historiske gennemsnit i 2022

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Andelen af de 16-66-årige som er i beskæftigelse (beskæftigelsesgraden) er i 202276,3 pct., jf. figuren. Det er højere end det historiske gennemsnit for perioden 1980-2022 på 72,7 pct.  

Ser man på de 30-59-årige, hvor de fleste har færdiggjort deres uddannelse og endnu ikke har trukket sig tilbage, er beskæftigelsesgraden i 2022 også højere end det historiske gennemsnit.  

Fodnoter