Danmark har nogle af de højeste forbrugsskatter i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Når forbrugerne køber varer i danske butikker, betales moms på 25 pct. Derudover betales også ekstra afgifter på udvalgte varer, fx biler, kaffe, chokolade og energi. 

Samlet set udgør forbrugsskatterne 26,3 pct. af forbruget i Danmark. Det er det 3. højeste niveau blandt OECD-landene, jf. figuren. I Sverige er forbrugsskattetrykket på 23 pct., mens det er på 18 pct. i Tyskland. 

De høje forbrugsskatter bidrager til at forklare, hvorfor Danmark har et meget højt skattetryk sammenlignet med andre OECD-lande. 

Forbrugsskattetrykket er beregnet som de samlede forbrugsskatter divideret med summen af det private forbrug og offentligt varekøb (hvor privatforbrug og offentligt varekøb er inkl. afgifter). 

Forbrugsskatterne udgør altså 26,3 pct. af det samlede forbrug. Det kan sammenlignes med, at med en momssats på 25 pct. udgør momsen 20 pct. af den samlede pris inkl. moms. Eksempel: En vare til 100 kr. ekskl. moms koster 125 pct. inkl. moms, dvs. momsen udgør 25 kr. Momsen udgør dermed 20 pct. af den samlede pris: 25/125=20 pct. 

Fodnoter