Trend mod lavere selskabsskat siden 80’erne i både Danmark og OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Den danske selskabsskattesats er blevet reduceret fra 50 pct. i 1989 til 22 pct. siden 2016, dvs. mere end en halvering. Reduktionen i selskabsskatten er på knap 1 point om året i gennemsnit. Danmark har dermed fulgt den internationale trend mod lavere selskabsskattesatser, jf. figuren. 

Små lande har desuden typisk en lavere selskabsskattesats end store lande. Det skyldes blandt andet, at store lande kan tillade sig en højere selskabssskattesats, fordi kapital fra udlandet tiltrækkes af et stort hjemmemarked, som dermed kan kompensere for ulemperne ved en højere skattesats, som alt andet lige gør det mindre attraktivt at investere i landet.  

Fodnoter