Børn af forældre med job bryder den sociale arv

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Der er social arv i Danmark. Er forældrene blandt de 20 pct. lavest lønnede (målt ved disponibel indkomst), er der 32 pct. sandsynlighed for at børnene ligger i samme indkomstkategori som voksne. Hvis der slet ikke var en social arv i indkomst, skulle andelen være 20 pct.  

Størrelsen af den sociale arv er imidlertid meget afhængig af, om forældrene er i job eller på overførsel: 44 pct. af børn fra lavindkomsthjem (blandt de 20 pct. med lavest indkomst), hvor forældrene hovedsageligt får deres indkomst fra overførsler, ender selv op i lavindkomstgruppen som voksen.  

For børn af lavindkomstforældre, som hovedsageligt får deres indkomst fra job, ender kun 27 pct. i lavindkomstgruppen (bund 20 pct.). Overrepræsentationen i lavindkomstgruppen reduceres med andre ord fra 24 pct. point (44 pct. – 20 pct.) til 7 pct. (27 pct. – 20 pct.).  

Undersøgelsen indikerer, at forældrenes beskæftigelsessituation i højere grad end deres indkomst bestemmer om børnene lander i lavindkomstgruppen. En forklaring kan være, at forældrene er rollemodeller for deres børn. Når børnene ser deres forældre gå på job hver dag, bliver det normdannende for børnene. 

I figuren er der opdelt på ”forældre i job” og ”forældre på overførselsindkomst” på baggrund af forældrenes samlede markedsindkomst og overførselsindkomst i barnets opvækstår. ”Forældre i job” dækker over at markedsindkomsten er større end overførselsindkomsten, mens ”forældre på overførselsindkomst” er den resterende gruppe. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk