Råderum på de offentlige finanser på 55 mia. kr. frem til 2030

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Frem til 2030 er der et råderum på 55 mia. kr., som politikerne kan anvende på enten højere offentlige udgifter eller lavere skat, samtidig med, at man når det fastsatte mål om et strukturelt underskud på de offentlige finanser på 0,5 pct. af BNP i 2030. Dette mål blev aftalt i forbindelse med det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik i marts 2022. Råderummet på 55 mia. kr. fremgår af Finansministeriets 2030-fremskrivning fra august 2023.

Ud af de 55 mia. kr. er de 1¾ mia. kr. reserveret til et grønt råderum. Derudover har Finansministeriet indlagt en reserve på 10½ mia. kr. til højere forsvarsudgifter som følge af forsvarsforliget. Efter disse reservationer til et grønt råderum og forsvaret resterer et råderum på 43 mia. kr., jf. tabellen.

Finansministeriet opgør det demografiske træk til knap 18 mia. kr. eller ca. 0,5 pct. om året. Det demografisk træk er en helt mekanisk opgørelse som fx ikke tager højde for, at man kan dække det demografiske træk igennem øget produktivitet. Hvis produktiviteten øges med 0,5 pct. om året kan det demografiske træk fuldt ud dækkes via øget produktivitet. I det perspektiv er det demografiske træk ikke ”pligtmilliarder”.

Ønsker man at afsætte penge til det demografiske træk, indebærer det et råderum på godt 25 mia. kr. efter både reservationer til grønt råderum og forsvar samt demografisk træk.

Råderummet på 55 mia. kr. er til stede samtidig med, at de offentlige finanser er meget sunde på den lange bane. Selv når de 55 mia. kr. bruges, vil der være en såkaldt langsigtet overholdbarhed på de offentlige finanser på lang sigt på 42 mia. kr., svarende til 1,5 pct. af BNP.

Dvs. at på lang sigt opkræves der 42 mia. kr. mere i skat end hvad der er nødvendigt for at finansiere de offentlige udgifter (primært overførselsindkomster og offentligt forbrug).

Se videoen: Hvad er råderummet?

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk