Integrationsydelse: Hvor meget får man udbetalt?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Integrationsydelsen er en lavere ydelse end kontanthjælpen til personer, som har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 ud af de seneste 10 år. Integrationsydelsen blev indført under Venstre-regeringen i 2015.

En enlig forsørger med 2 børn på integrationsydelse (som har været 3 år i DanmarkRetten til børnecheck og børnetilskud optjenes gradvist. Efter 3 år har man ret til halv ydelse og efter 6 år får man fuld ydelse.  ) får udbetalt 15.500 kr. om måneden i ydelser efter skat i 2023. Et par på integrationsydelse med 2 børn (3 år i Danmark) får udbetalt 18.600 kr. i ydelser om måneden efter skat, jf. figuren forneden. 

Disse beløb gælder alene de udbetalte ydelser. Hertil kommer eventuel økonomisk friplads i daginstitutioner pga. lav indkomst. 

Det udbetalte beløb på 15.500 kr. om måneden for en enlig med 2 børn på integrationsydelse (3 år i landet) stammer fra en række forskellige ydelser. Integrationsydelsen efter skat udgør 9.500 kr. Hertil kommer 2.700 kr. i boligstøtte. Børne- og ungeydelsen bidrager med 1.000 kr. pr. måned, mens en enlig med 2 børn på integrationsydelse får udbetalt 2.300 kr. om måneden i børnebidragBørnebidraget betales som udgangspunkt af den anden forælder. Hvis børnebidraget ikke bliver betalt af den anden forælder, kan man få børnebidraget udbetalt fra Udbetaling Danmark, der derefter vil søge at opkræve beløbet af den anden forælder.   og børnetilskud.  

Ovenstående beregninger er baseret på familietyper, hvor der er gjort en række antagelser om fx kommuneskat, husleje og børnenes alder. I praksis vil der være konkrete familier, som vil have andre karakteristika, hvorved de kan afvige fra de viste beløb i figurerne. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk