Integrationsydelse: Hvor meget får man udbetalt?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Integrationsydelsen er en lavere ydelse end kontanthjælpen til personer, som har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 ud af de seneste 10 år. Integrationsydelsen blev indført under Venstre-regeringen i 2015, og er blevet videreført af S-regeringen.

En enlig forsørger med 2 børn på integrationsydelse (som har været 3 år i DanmarkRetten til børnecheck og børnetilskud optjenes gradvist. Efter 3 år har man ret til halv ydelse og efter 6 år får man fuld ydelse.  ) får udbetalt 17.200 kr. om måneden i offentlige ydelser efter skat i 2020, heraf 2.100 kr. i midlertidigt børnetilskud. Et par på integrationsydelse med 3 børn (3 år i Danmark) får udbetalt 19.000 kr. (heraf 1.400 kr. i midlertidigt børnetilskud) i ydelser om måneden efter skat, jf. figuren forneden.

Disse beløb gælder alene de udbetalte ydelser. Hertil kommer eventuel økonomisk friplads i daginstitutioner pga. lav indkomst.

Det udbetalte beløb på 17.200 kr. om måneden for en enlig med 2 børn på integrationsydelse (3 år i landet) stammer fra en række forskellige ydelser. Integrationsydelsen efter skat udgør 9.300 kr. Hertil kommer 2.600 kr. i boligstøtte. Børne- og ungeydelsen bidrager med 1.100 kr. pr. måned, mens en enlig med 2 børn på integrationsydelse får udbetalt 2.200 kr. om måneden i børnebidragBørnebidraget betales som udgangspunkt af den anden forælder. Hvis børnebidraget ikke bliver betalt af den anden forælder, kan man få børnebidraget udbetalt fra Udbetaling Danmark, der derefter vil søge at opkræve beløbet af den anden forælder.   og børnetilskud. Det midlertidige børnetilskud udgør 2.100 kr., jf. figur 2.

Ovenstående beregninger er baseret på familietyper, hvor der er gjort en række antagelser om fx kommuneskat, husleje og børnenes alder. I praksis vil der være konkrete familier, som vil have andre karakteristika, hvorved de kan afvige fra de viste beløb i figurerne.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk