Stigende global udledning af CO2 - faldende tendens i Danmark

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Den globale udvikling i udledningen af drivhusgasser har siden 1970 været jævnt stigende, jf. figuren, trods 30 år med internationale klimaaftaler. Mere specifikt var den globale udledning af drivhusgasser på ca. 24 mia. ton CO2-ækvivalenter i 1970, mens det tilsvarende tal i 2015 var på ca. 49 mia. ton CO2-ækvivalenter.  Den globale drivhusgasudledning er dermed blevet fordoblet på 45 år. 

Omvendt har den danske drivhusgasudledning været nogenlunde konstant frem til midt-90’erne, hvorefter der har været en gradvis reduktion. Konkret har Danmark reduceret sin udledning af drivhusgasser fra 80,8 mio. ton CO2-ækvivalenter i 1970 til 49,2 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2017, svarende til en reduktion på 39,1 pct. Den aftagende tendens skal primært tilskrives et mere effektivt energiforbrug samt øget brug af vedvarende energikilder. Også andre velstående lande har nået et indkomstniveau, hvor drivhusgasudledningerne er ophørt med at stige. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk