55.000 flere ikke-vestlige indvandrere i job fjerner negativt bidrag på offentlige finanser

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ny CEPOS-analyse viser, at beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere skal øges med 55.000 personer, hvis ikke-vestlige indvandrere ikke skal belaste den finanspolitiske holdbarhed. DREAM har for CEPOS beregnet, at ikke-vestlige indvandreres varige holdbarhedsbidrag til de offentlige finanser udgør -11 mia. kr. med uændret beskæftigelsesgrad.

DREAM har for CEPOS beregnet, at ikke-vestlige indvandreres varige holdbarhedsbidrag til de offentlige finanser udgør -½ pct. af BNP svarende til en svækkelse på 11 mia. kr. Holdbarhedsbidraget dækker over befolkningsgruppens varige betaling af indkomstskat og afgifter fratrukket deres træk på den offentlige service og overførselsindkomster. Hvis dette negative bidrag til holdbarheden af de offentlige finanser skal vendes til et neutralt bidrag, skal beskæftigelsesgraden, ifølge DREAM, forbedres med 16 pct.point blandt ikke-vestlige indvandrere. Det svarer til 46.000 flere i arbejde i 2020 og 55.000 flere på langt sigt.

Den højere beskæftigelse vil medføre, at velstanden vokser svarende til et løft på 1,2 pct. af BNP eller 24 mia. kr. (ca. 4.300 kr. i gennemsnit pr. dansker). Desuden vil de offentlige finanser blive forbedret svarende til, at der vil være et råderum på 11 mia. kr. til f.eks. lavere skat. Selv med en stigning i beskæftigelsesfrekvensen på 16 pct. point, vil ikke-vestlige indvandrere fortsat have en markant lavere beskæftigelsesfrekvens end personer med dansk oprindelse. Ikke-vestlige indvandreres beskæftigelsesfrekvens udgør i 2015 49,8 pct., mens personer med dansk oprindelse har en beskæftigelsesfrekvens på 74,6 pct. Tallene indikerer, at integrationsudfordringen er betydelig, og at der er brug for flere politik-tiltag for at løse den.

CEPOS´ beregninger viser, at beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere på langt sigt vil vokse med 7.000 personer, hvis arbejdsmarkedets parter indfører en indslusningsløn på 70 kr. i timen. Desuden er der mulighed for at effektivisere kommunernes formidling af job til flygtninge og indvandrere.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 490,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 490,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk