CSR-klageinstitution kan blive åben gabestok for virksomheder

Type: Analyse

Ansvarlig virksomhedsadfærd skal fremmes gennem rådgivning frem for åben gabestok

Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, der skal medvirke til at styrke den danske indsats for ansvarlig virksomhedsadfærd. Som et led i indsatsen vil regeringen oprette en administrativ Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd, der skal varetage klager over virksomhedernes udøvelse af CSR – eller mangel på samme. 

”Det er problematisk, at regeringen nu vil oprette en ny klageinstitution, som ikke bygger på og skal træffe afgørelser på baggrund af dansk ret, men derimod på baggrund af OECD’s retningslinjer, som ikke er retligt bindende for virksomhederne. En sådan klageinstitution risikerer dermed at blive et parallelsystem til det gældende retssystem og medfører, at virksomheder kan blive hængt ud i åben gabestok uden reelt at have overtrådt en eneste lovregel”, siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS. 

”Modsat alle andre klageinstitutioner, vi kender herhjemme, skal Mæglings- og klageinstituttet for ansvarlig virksomhedsadfærd ikke dømme efter gældende ret og lov, men derimod ud fra moral og etik. På den måde vil konstruktionen af det nye klageinstitut bryde med det grundlæggende princip om, at retssikkerhed handler om lov og ret”, påpeger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS.

”Særligt problematisk er det også, at afgørelserne fra Mæglings- og klageinstituttet offentliggøres og dermed udstiller virksomheden. Og paradoksalt er det især, når man sammenligner med afgørelser fra fx Landsskatteretten, som er anonymiseret, selvom virksomheden har bidraget til skattesnyd. Disse afgørelser er omgivet af tavshedspligt, og den beskyttelse bude regeringen som minimum også yde de virksomheder, der ender for Mæglings- og klageinstitutionen”, foreslår Henriette Kinnunen, erhvervsjuridisk seniorkonsulent i CEPOS.  

”I stedet for at oprette et parallelsystem til domstolene burde regeringen etablere et mæglings- og rådgivningscenter for ansvarlig virksomhedsadfærd, hvor virksomhederne frivilligt kunne få en ekspertvurdering af, om deres CSR-strategi lever op til det, der forventes efter OECD’s retningslinjer. På den måde vil Danmark fortsat kunne leve op til sine forpligtelser om at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd, ved at yde rådgivning, frem for at hænge virksomhederne ud offentligt”, foreslår erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 348,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 348,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016