Danmark har 10 gange flere sundhedsforsikrede end Sverige

Table of contents×
En ny analyse fra CEPOS viser, at andelen af sundhedsforsikrede i Danmark er knap 10 gange større end i Sverige. 2,9 mio. danskere havde således en privat sundhedsforsikring i 2012, svarende til 52 pct. af befolkningen, mens kun 5,5 pct. af svenskerne og 6,6 pct. af nordmændene havde en sundhedsforsikring i 2012.


”Danskerne er glade for de private sundhedsforsikringer. Det gælder både behandlingsforsikringerne, hvor behandlingsforløb udbydes af private leverandører såsom Codan, og brugerbetalingsforsikringerne, som kan tegnes gennem Sygeforsiking ”danmark”. Således havde 1,5 mio. danskere en behandlingsforsikring og 2,2 mio. danskere en brugerbetalingsforsikring i 2012. 37 pct. af danskerne havde både en behandlingsforsikring og en brugerbetalingsforsikring”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”At andelen af personer med en sundhedsforsikring er langt større i Danmark end i Sverige og Norge kan delvist forklares ved, at udbredelsen af brugerbetalingsforsikringer er stor i Danmark. I Sverige har man hovedsageligt supplerende behandlingsforsikringer, hvis primære formål er at sikre hurtig adgang til specialister og undgå ventelister. Men selv når man alene sammenligner behandlingsforsikringerne, er der stadig langt flere forsikrede i Danmark end i Sverige og Norge, og den tendens ser ud til at fortsætte", siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Vi ser stadig flere og flere danskere, som vælger at tegne en privat sundhedsforsikring, hvilket tyder på, at danskerne i stigende grad vælger private sundhedsbehandlinger som supplement til de offentlige sundhedstilbud. Dette gavner ikke blot den enkelte dansker, men aflaster også de offentlige finanser ved at lette presset på sundhedssektoren. Dvs. at når en person vælger at benytte sin privatfinansierede forsikring til behandling på et privathospital frem for at trække på de offentlige sundhedstilbud, nedbringes ventelisterne, og køen bliver kortere for de øvrige patienter", siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Danskernes tilslutning til private sundhedsforsikringer er derfor et godt tegn. Det skaber en mulighed for at håndtere den fremtidige udfordring i det danske samfund, hvor man må forvente en stor stigning i efterspørgslen efter de sundhedsydelser, som i dag leveres af det offentlige, og som finansieres over skatten. Det fremtidige efterspørgselspres kan betyde store udgifts- og skattestigninger, medmindre man i stigende grad supplerer med diverse private løsninger som f.eks. sundhedsforsikringer", siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 93,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 93,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS