Ekstra beskæftigelse svarende til 300.000 personer, hvis danskerne arbejdede lige så mange timer som OECD-gennemsnittet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark er kendetegnet ved at have den 3. højeste beskæftigelsesfrekvens (andelen af personer i den erhvervsaktive alder, der er i beskæftigelse) i OECD. Ses der derimod på arbejdstiden pr. beskæftiget, har Danmark den 6. korteste arbejdstid. Danskerne arbejder i gennemsnit knap 1.600 timer om året, mens gennemsnittet i OECD er knap 1.750 timer. Dette indikerer et betydeligt potentiale for at øge arbejdstiden i Danmark. Udvidelse af arbejdstiden er en god løsning på udfordringen med mangel på arbejdskraft, idet medarbejderne allerede er ”oplært”. Derfor bør politikerne indrette incitamentsstrukturen, så potentialet for øget arbejdstid høstes. Hvis den gennemsnitlige arbejdstid var lige så lang som OECD-gennemsnittet, ville det øge arbejdsindsatsen pr. beskæftiget med godt 150 timer om året. Det ville øge den samlede arbejdsindsats svarende til knap 300.000 personer. 

Det fremføres ofte, at det ikke er muligt at udvide arbejdstiden i Danmark, fordi begge ægtefæller typisk er udearbejdende. Island er et eksempel på det modsatte. Andelen af befolkningen, der er i beskæftigelse, er højere end i Danmark, lige som den årlige arbejdstid pr. beskæftiget er godt 200 timer højere end i Danmark. Dette hænger bl.a. sammen med, at marginalskatten på arbejde er lav på Island svarende til 39 pct. for både højt- og lavtlønnede. Hvis arbejdstiden i Danmark lå på det islandske niveau på knap 1.800 timer årligt pr. beskæftiget, ville det give et løft til den samlede beskæftigelse svarende til knap 400.000 personer og øge Danmarks BNP med ca. 14 pct. 

En væsentlig årsag til den relativt korte arbejdstid i Danmark er den høje marginalskat på arbejde. Den øverste marginalskat udgør 63 pct. og betales af ca. 4 ud af 10 fuldtidsbeskæftigede. Inklusiv afgifter udgør den øverste marginalskat 71 pct. Dette lægger en dæmper på lysten til at arbejde flere timer gennem overarbejde, bijob mv. Desuden giver den høje marginalskat incitament til at konvertere overarbejde til afspadsering, tage på ferieorlov mv. Hvis danskerne skal arbejde mærkbart flere timer, kræver det en lettelse i marginalskatten på arbejde. Hertil kommer, at den relativt store offentlige sektor i Danmark trækker arbejdstiden ned. Det følger af, at arbejdstiden i den offentlige sektor er kortere end i den private sektor. Herudover medvirker muligheden for fx supplerende dagpenge ved nedsat arbejdstid også til en kortere arbejdstid.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 85,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 85,8 KB

  Del denne side