Mindre sygefravær kunne give 400 mio. kr. eller 1.000 ekstra SOSU-assistenter

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse viser, at sygefraværet blandt plejepersonalet på ældreområdet er højt. I gennemsnit ligger sygefraværet på 3 arbejdsuger om året, hvilket er dyrt for kommunerne. Analysen viser desuden, at kommunerne kunne spare ca. 400 mio. kr. om året, hvis man reducerede sygefraværet til niveauet for de 5 bedste kommuner, hvilket svarer til knap 1.000 ekstra SOSU-assistenter.

”Sygefraværet blandt plejepersonalet på ældreområdet ligger højt. I gennemsnit har plejepersonalet et sygefravær på 15,3 dagsværk årligt pr. ansat svarende til 3 arbejdsuger. Plejepersonalets sygefravær er ca. 20 pct. højere end for en folkeskolelærer og 12 pct. højere end pædagogisk personale, som i 2015 havde et sygefravær på hhv. ca. 12,6 og ca. 13,6 dagsværk”, udtaler velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Sygefraværet svinger meget fra kommune til kommune. En sammenligning viser, at Dragør Kommune har landets højeste sygefravær svarende til en måneds fravær pr. fuldtidsansat (22 dagsværk). Det samme billede tegner sig for de sidste 5 år. Hedensted Kommune er derimod den kommune i Danmark med lavest sygefravær svarende til ca. 2 arbejdsuger (11 dagsværk pr. ansat). Det indikerer, at der er et stort potentiale for at nedbringe sygefraværet”, udtaler velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Kommunerne fremhæver, at nøglen til et lavere sygefravær er øget fokus på ledelse og bedre dialog om sygefraværet. Hvis alle kommuner, der har et sygefravær, der ligger over gennemsnittet, reducerede sygefraværet til gennemsnittet i de 5 kommuner med det laveste sygefravær, ville samfundet kunne spare ca. 400 mio. kr. årligt. Denne besparelse svarer til, at man årligt kunne ansætte knap 1.000 ekstra SOSU-assistenter”, udtaler velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Et højt sygefravær er både dyrt og uhensigtsmæssigt. Ikke kun for kommunernes økonomi, men også for de ældre og plejepersonalet selv. Det betyder nemlig, at de ældre oplever en stor udskiftning i personalet og mange nye vikarer, hvilket selvfølgelig skaber en vis utryghed. Gevinsterne er derfor store, hvis sygefraværet kan nedbringes. For de ældre vil et lavere sygefravær betyde færre vikarer og mindre udskiftning i personalet, hvilket kan øge kvaliteten i plejen. For personalet kan et fokus på årsagerne til det høje sygefravær medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Og for kommunen kan det være en økonomisk gevinst at nedbringe sygefraværet”, udtaler velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein, CEPOS

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 955,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 955,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS