Radikales 2030-plan: En enlig pensionist i ejerbolig taber 11.400 kr., mens et par på integrationsydelse vinder 25.800 kr.

Type: Analyse

Pressemeddelelse

Radikale Venstre har fremlagt en 2030-plan, og CEPOS har på Finansministeriets familietypemodel beregnet effekten af de Radikales 2030-plan for forskellige familietyper.

Der er tabere og vindere i den Radikale plan. Det generelle billede er, at familier i ejerbolig taber på den radikale plan - bortset fra direktørfamilien. Det skyldes, at De Radikale reducerer rentefradraget fra 33 til 22 procent samtidig med, at de fjerner pensionist-rabatten med hensyn til ejendomsværdiskatten.

”En enlig pensionist i ejerbolig taber 11.400 kroner om året. Næsten det samme tab oplever pensionistparret i ejerbolig, nemlig godt 10.000 kroner. Pensionisterne taber så meget, fordi de Radikale fjerner varmetillægget og mediechecken, og fordi de reducerer boligstøtten for pensionister. Desuden fjernes pensionistrabatten med hensyn til ejendomsværdiskatten,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

De pensionister med lavest indkomst – det vil sige dem uden ATP og ejerbolig – taber 2.800 kroner om året. En arbejderfamilie i ejerbolig taber 1.400 kroner om året. De vinder på, at skatten på arbejde nedsættes, men taber på det lavere rentefradrag. Så samlet set en nedgang. Den eneste boligejerfamilie, der vinder, er direktør-familien. Det skyldes, at gevinsten fra bl.a. lavere topskat overstiger tabet ved lavere rentefradrag. Direktørfamilien vinder 6.300 kroner.

De største vindere i den Radikale plan er dog et nyankommet par på integrationsydelse.

”De vinder ca. 26.000 kroner, fordi integrationsydelsen fjernes, og fordi man ophæver optjeningsprincippet for børnecheck. De får med andre ord fuld børnecheck fra dag ét. De højere ydelser til indvandrere vil reducere beskæftigelsen,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Den Radikale plan vurderes at øge indkomstuligheden med 0,13 procentpoint målt ved Gini-koefficienten. Det skyldes primært forhøjelsen af topskattegrænsen. Nedsættelsen af rentefradraget er omtrent neutral for uligheden ifølge Finansministeriet.

”Radikales 2030-plan vil samlet set øge skatterne med 1,4 milliarder kroner.  Planen indeholder skattestigninger for 9,8 milliarder kroner - heraf 5 milliarder kroner fra højere rentefradrag. Samtidig vil De Radikale give skattelettelser for 8,4 milliarder kroner - bl.a. fordi topskatten lettes,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

 

Resumé

Radikale Venstre har fremlagt en 2030-plan. CEPOS har på Finansministeriets familietypemodel beregnet effekten af de Radikales 2030-plan for forskellige familietyper. 

 • Det generelle billede er, at familier i ejerbolig taber på den radikale plan, bortset fra direktørfamilien. Det skyldes at, de Radikale reducerer rentefradraget fra 33 til 22 pct. 
 • En arbejderfamilie i ejerbolig taber 1.400 kr. om året. De vinder på, at skatten på arbejde nedsættes, men taber på det lavere rentefradrag. 
 • En arbejderfamilie i lejebolig vinder 3.800 kr. på de Radikales 2030-plan. Det skyldes, at de vil få lavere skat på arbejde, mens de ikke bliver berørt af det lavere rentefradrag. 
 • Direktørfamilien vinder 6.300 kr. Det skyldes, at gevinsten fra bl.a. lavere topskat overstiger tabet ved lavere rentefradrag. 
 • En enlig pensionist i ejerbolig taber 11.400 kr. om året, mens en enlig pensionist uden ATP i lejebolig taber 2.800 kr. Radikale fjerner pensionist-rabatten mht. ejendomsværdiskatten, varmetillægget og mediechecken samt reducerer boligstøtten. 
 • De største vindere i den Radikale plan er et nyankommet (efter 1 års ophold) par på integrationsydelse. De vinder 25.800 kr., fordi integrationsydelsen fjernes og erstattes af den højere kontanthjælp, og fordi optjeningsprincippet for børnecheck ophæves. Parret vil i stedet få fuld børnecheck fra dag et. 
 • Samlet set øger de Radikales 2030-plan skatterne med 1,4 mia. kr. 

 

Læs analysen her

 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 624,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 624,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk