Reducér regionerne til administrative enheder og høst store besparelser

Table of contents×
De seneste ti år har brugen af privathospitaler sparet det offentlige for mellem en halv og halvanden mia. kr. Det er endda et konservativt skøn. Og det er på trods af, at privathospitalernes markedsandel på det somatiske område i 2017 lå på kun 1,25 pct. (målt som andel af al offentlig finansieret aktivitet). Til sammenligning lå den private markedsandel på 8 pct. i Sverige (2015-tal) og 10 pct. i Norge (2016-tal). Alligevel er der intet der tyder på, at regionerne ønsker at sende flere offentligt finansierede patienter ud til behandling på privathospitalerne.

Velfærdspolitisk chef i CEPOS, Mia Amalie Holstein:

”Når brugen af privathospitaler er så begrænset, trods det store besparelsespotentiale, så understreger det, at regionerne lader ideologiske og politiske argumenter påvirke deres faglige vurdering af, hvor de kan få mest sundhed for pengene. Det er derfor nødvendigt, at man i den kommende sundhedsreform gør op med regionernes dobbeltrolle. Det er usundt, at de både er sygehusejere og indkøbere af sundhed.”

”I min optik afslører forholdet mellem privathospitalernes pris og markedsandel, at der er store politiske hensyn på spil, når regionerne skal beslutte sig for enten at bruge »deres egne« offentlige hospitaler eller privathospitalerne. Der er tilsyneladende en forkrampet insisteren på, at de sygehuse som regionerne selv bestemmer over er bedre at bruge end de private, selv om kvaliteten hos de private er den samme og prisen lavere”.

”Regionerne bør derfor reduceres til administrative enheder – uden politikere – der ikke ejer de offentlige hospitaler, men alene sikrer mest mulig sundhed for skattekronerne. Og de offentlige hospitaler skal etableres som selvejende enheder med egne professionelle bestyrelser, som kan drages til ansvar for de leverede præstationer. På den måde sikres der incitament til at købe behandlingerne dér, hvor de er bedst og billigst. Og ikke dér, hvor det af ideologiske grunde føles rigtigt.”

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 762,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 762,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS