Revision af konkurrenceloven underminerer retsikkerheden

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Regeringens lovforslag om revision af konkurrenceloven udgør et markant opgør med den hidtidige retstilstand og fører til en væsentlig svækkelse af danske virksomheders retssikkerhed. Lovforslaget lægger bl.a. op til en ophævelse af kravet om en konkret mistanke om ulovlige forhold som en forudsætning for igangsættelsen af fysiske inspektioner ude hos virksomhederne. Det vil betyde, at Konkurrencestyrelsen fremover vil kunne sparke døren ind hos virksomheder på dawnraids  uden at der på nogen måde kan rettes den mindste mistanke mod virksomheden.

“Forslaget rammer ikke den rette balance mellem hensynet til myndighedernes mulighed for at føre kontrol og virksomhedernes beskyttelse mod tvangsindgreb, herunder retten til at blive betragtet som uskyldig indtil det modsatte er sandsynliggjort eller bevist,” siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

Han anbefaler, at forslaget om indførelse af mulighed for sektorundersøgelser udgår af lovforslaget og at princippet om, at der skal foreligge en mistanke, før der kan iværksættes tvangsindgreb, bibeholdes.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 360,7 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 360,7 KB

  Del denne side