Spanien gennemfører skattereform – sænker øverste marginalskat til 43 pct.

Type: Analyse
Table of contents×

Spaniens socialistiske regering gennemfører i 2007 en skattereform, der sænker skattetrykket med 0,4 pct. af BNP. Omregnet til danske forhold svarer det til en skattelettelse på ca. 7 mia.kr. Reformen indebærer bl.a. en reduktion i skatten på arbejde, forenkling af kapitalindkomstbeskatningen samt reduceret selskabsskat. Vedrørende personskatten sænkes bl.a. den øverste marginalskat fra 45 til 43 pct., ligesom beskæftigelsesfradraget øges. 

Skattereformen skal ses som led i en reformproces, der startede i 1999 og som har medført en lettelse i den øverste marginalskat i Spanien på 13 pct.enheder (56 til 43 pct.) frem til i dag. Til sammenligning er den øverste marginalskat i Danmark reduceret med 0,3 pct.enheder i perioden på trods af, at der er gennemført tre skattereformer (Pinsepakke, Forårspakke og den nye skattereform). Herudover vil næsten al kapital- og aktieindkomst blive beskattet med 18 pct. Selskabsskatten reduceres fra 35 til 30 pct. for store selskaber, mens små og mellemstore selskaber får reduceret deres selskabsskat fra 30 til 25 pct.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 56,3 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 56,3 KB

  Del denne side