Top 1 pct.'s andel af de samlede skattebetalinger på det højeste niveau i 25 år

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS analyse om top 1 pct.’s skattebetaling. Top 1 pct.´s skattebetaling har nået det højeste niveau i 25 år. De betaler 9,7 pct. af alle skatter (op fra 6½ pct. i 1991). Deres skattebetaling udgør 72 mia. kr. eller det, der svarer til finansieringen af godt 120.000 offentligt ansatte. For at ligge i top 1 pct. skal man som minimum tjene ca. 1,4 mio. kr.

”Top 1 pct. betalte i 2015 9,7 pct. af alle skatter. Top 1 pct.’s andel af skatte- og afgiftsbetalingerne er steget fra 6,5 pct. i 1991 til 9,7 pct. i 2015. Det svarer til ca. 72 mia. kr. i skatter og afgifter, hvilket modsvarer finansieringen af godt 120.000 offentligt ansatte. En gennemsnitlig person i top 1 pct. betaler 1,6 mio. kr. i skatter og afgifter, svarende til finansieringen af knap 3 offentligt ansatte.  Top 1 pct.’s skatteandel er den højeste i ca. 25 år. Ser man på perioden fra 2001 er top 1 pct.’s skatteandel vokset fra 7,5 pct. til 9,7 pct. i 2015.” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Stigningen i top 1 pct.’s andel er sket samtidig med, at top 1 pct.’s gennemsnitlige skatteprocent er faldet fra 59,2 pct. i 2001 til 55,5 pct. i 2015.  Reduktionen i skattebetalingen skal bl.a. ses på baggrund af VK-regeringens skattestop og 4 skattereformer i 2004, 2007, 2009 og 2012. Disse reformer øgede bl.a. jobfradraget, fjernede mellemskatten og øgede topskattegrænsen. Skatteprocenten er blevet reduceret for alle indkomstgrupper, men mest for de 50 pct. rigeste. At top 1 pct. har øget deres andel af de samlede skattebetalinger, samtidig med at skatteprocenten er sænket for de højest lønnede, skyldes, at personer med høje indkomster har øget deres indkomst mere end gennemsnittet. I 2001 tjente top 1 pct. 6,4 pct. af al indkomst, mens de i 2015 tjente 8,4 pct. af den samlede indkomst. ” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Udviklingen med relativ høj indkomstvækst for top 1 pct. kan blandt andet skyldes, at det er blevet mere attraktivt at arbejde ekstra. Dermed tjenes der flere penge. Det skyldes bl.a., at man har afviklet mellemskatten og dermed reduceret marginalskatten fra 63 til 56 pct. Desuden kan der være en tendens til, at efterspørgslen efter højt specialiseret arbejdskraft stiger i disse år, ligesom aflønningen af topchefer stiger. Bl.a. fusioner af virksomheder og øget globalisering øger topchefers produktivitet. Desuden indebærer globaliseringen, at ”superstjerner” i underholdning og sport får øget deres indtjeningsmuligheder”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Jeg undrer mig over, at venstrefløjen er så skeptisk over for, at top 1 pct. tjener mange penge. De bærer jo en stadig større andel af skattebyrden. Det kommer alle til gode” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 195,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 195,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk