Velstand blandt OECD-lande: Danmark på vej mod midterplacering

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Ifølge tal fra OECD er Danmark rykket nedad på den internationale velstandsrangliste. Således var Danmark OECDs 7. rigeste land i 1996 målt på BNP per capita (købekraftskorrigeret). I 2006 er Danmark rykket ned på en 11. plads. I perioden er vi blevet overhalet af Canada, Australien, Irland og Holland. Velstandsgabet til USA er vokset fra 16 pct. i 1996 til 20 pct. i 2006. Udviklingen skal ses på baggrund af, at Danmark i perioden fra 1996 til 2006 har haft den 5. laveste vækst i OECD. Der er udsigt til, at Danmark rykker yderligere nedad i velstandsplacering i de kommende år. OECD forventer nemlig, at Danmark sammen med Holland får den laveste årlige vækst i BNP (ca. 1 pct.) i perioden 2010-2014 (ud af 30 lande). Hvis Danmark i perioden frem mod 2015 (slutåret i regeringens 2015-plan) skal opretholde en vækst på 2 pct. (trendvæksten de seneste årtier) skal beskæftigelsen øges med 200-250.000 personer. Det er langt mere end Arbejdsmarkedskommissionens målsætning på ca. 50.000 personer. CEPOS anbefaler, at der nedsættes en Velstandskommission, der årligt skal opgøre den danske velstandsplacering, analysere udviklingen og komme med forslag, der kan fremme velstanden.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 73,9 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 73,9 KB

  Del denne side